Anna Marciniak-Sikora

Przebieg edukacji prawniczej:

 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1999-2004),
 • aplikacja referendarska w Sądzie Okręgowym w Łodzi (2006-2007),
 • aplikacja notarialna we właściwości Izby Notarialnej w Łodzi (2007-2010),
 • asesura notarialna (2010-2013),
 • studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
 • publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 2019 rok.

Kariera zawodowa:

 • 2013-2017 – notariusz w Warszawie,
 • od 2017 (nadal) – notariusz w Łodzi,
 • od 2008 (nadal) – asystent w Katedrze Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
 • od 2019 r. (nadal) – adiunkt w Katedrze Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania badawcze:

 • prawo cywilne,
 • prawo rodzinne,
 • prawo o notariacie,
 • historia prawa.

Uczestnictwo w gremiach prawniczych:

 • członek Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej.