Dorota Wołoszyn-Kądziołka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie, gdzie ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa pracy. Obecnie kierownik działu zajmującego się sprawami kadrowymi w urzędzie terenowego organu administracji rządowej. Doświadczenie zdobyte jako pracownik samorządowy okazało się przydatne podczas tworzenia licznych publikacji dotyczących problematyki samorządowej.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.