Jakub Szajdziński

Współwłaściciel grupy ENSIS – spółek specjalizujących się w pomocy prawnej i podatkowej (ENSIS Kancelaria Radców Prawnych Kazimierczak, Bończak, Błaszkowski Sp.k.), ochronie danych osobowych (ENSIS Kancelaria Prawna Cioczek & Wspólnicy Sp.k.), księgowości, kadrach i płacach oraz doradztwie HR (ENSIS Accounting & Business Consulting Sp. z o.o.). Specjalizuje się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw, głównie z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web & mobile, a także w obsłudze spółek prawa handlowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Wspomaga start-upy, spółki technologiczne, serwisy, portale i sklepy internetowe oraz firmy świadczące usługi turystyczne. Był odpowiedzialny za stworzenie pełnego zaplecza prawnego oraz przeprowadzenia procesów przyjęcia inwestorów do spółek dla jednej z pierwszych platform crowdfundingu udziałowego w Polsce. Nadzorował prowadzenie kilku tysięcy spraw związanych ze stosowaniem klauzul abuzywnych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przeprowadził kilkaset projektów związanych z wdrożeniem procedur dotyczących ochrony danych osobowych, przed i w czasie obowiązywania RODO. Doradzał Ministerstwu Rozwoju, jako organowi wspierającemu Ministerstwo Cyfryzacji, w zakresie implementacji RODO do polskiego porządku prawnego. Miał wpływ na ostateczne brzmienie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (dotyczących RODO) w zakresie udziału organizacji społecznych w postępowaniu prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Był pomysłodawcą, współtwórcą oraz współwłaścicielem pierwszego w Polsce serwisu prawnego dla sportowców PrawoSportowe.pl.