Jarosław Maćkowiak

Radca prawny, doktor nauk prawnych, docent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie prawa administracyjnego oraz administracyjno-gospodarczego, kontroli, jak również prawa nieruchomości oraz w zakresie regulacji odnoszących się do procesów inwestycyjnych – obecnie prowadzi praktykę radcowską. W przeszłości wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedzialny m.in. za kwestie pomocy publicznej, nadzoru nad rynkiem, bezpieczeństwa produktów i monitorowania jakości paliw oraz praktyk ograniczających konkurencję w sektorze energetycznym), Sekretarz Miasta Stołecznego Warszawy (zajmujący się m.in. problematyką zamówień publicznych oraz kontroli), a także wieloletni pracownik Najwyższej Izby Kontroli (m.in. na stanowisku wicedyrektora Departamentu Administracji Publicznej, doradcy prawnego). Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, a także prawa komunalnego oraz kontroli.