Kamila Majchrzak

Doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UŁ, aplikantka adwokacka przy ORA w Łodzi. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół postępowania karnego oraz kryminalistyki i kryminologii, w szczególności przemocy w rodzinie i przestępczości kobiet.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.