dr Katarzyna Witkowska-Rozpara

Doktor nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; pracownik naukowy; specjalizuje się w prawie karnym materialnym, kryminologii, etyce prawniczej oraz etyce mediów; referentka na licznych konferencjach oraz seminariach naukowych; autorka kilkunastu publikacji z zakresu prawa karnego i kryminologii dotyczących m.in. projektów reformy prawa karnego, realizowanej w Polsce polityki karnej, populizmu penalnego, victimization survey, etycznych oraz społecznych konsekwencji „sprzedaży przestępczości” w mediach; współzałożycielka oraz przewodnicząca Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii na WPiA UMK w Toruniu; w latach 2006−2008 współpracownik Gazety Prawnej.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.