Krzysztof Śmiszek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW, Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. W latach 2003–2005 prawnik w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Certyfikowany trener prawa antydyskryminacyjnego (certyfikat Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Brytyjskiej Interrights). Prowadził szkolenia z prawa antydyskryminacyjnego m.in. dla adwokatów, radców prawnych, związków zawodowych, prawników organizacji pozarządowych.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.