Łukasz Piebiak

Asesor sądowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, autor artykułów i glos - głównie dotyczących postępowania cywilnego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.