Marta de Bazelaire de Ruppierre

Prawnik w Wydziale Prawa i Problematyki Międzynarodowej Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, doktorantka w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem praw podstawowych, prawa konkurencji, międzynarodowych aspektów prawa autorskiego oraz prawa ochrony danych osobowych. W ramach rozprawy doktorskiej bada wpływ Karty Praw Podstawowych na zakres gwarancji prawnych przedsiębiorców podczas kontroli organów państwowych. Autorka glos i artykułów z zakresu prawa nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prawa konkurencji.