Maurycy Michalski

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Naczelnik wydziału w Departamencie Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny m.in. za sprawozdawczość z zakresu długu publicznego. Posiada szeroką wiedzę z zakresu instrumentów dłużnych, ze szczególnym uwzględnieniem obligacji skarbowych. W 2001 roku uczestniczył w organizowanym w Tokio przez Ministerstwo Finansów Japonii „Seminar on Economic Policies”, którego efektem końcowym było opracowanie porównania rynków rządowych instrumentów dłużnych w Polsce i w Japonii (praca końcowa została wyróżniona I nagrodą Instytutu Ekonomicznego przy Ministrze Finansów Japonii – Policy Research Institute). W 2004 był uczestnikiem programu szkoleniowego organizowanego przez Corporation of London w Wielkiej Brytanii dla urzędników z państw przystępujących do Unii Europejskiej. Celem programu było przybliżenie środowiska działań instytucji związanych z rynkiem finansowym (w tym zwłaszcza instytucji regulujących funkcjonowanie rynku finansowego) w ramach Unii Europejskiej. W tym samym roku odbył 10-tygodniowy staż w banku inwestycyjnym J.P. Morgan w Londynie. Stale współpracuje z Wydawnictwem C.H.Beck, jako ekspert w dziedzinie państwowego długu publicznego oraz sprawozdawczości z tego zakresu.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.