Michał Ambroziak

Wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik firmy audytorskiej Moore Stephens Central Audit. Specjalizuje się w sporządzaniu oraz badaniu sprawozdań finansowych, zgodnych zarówno z polskim prawem bilansowym, jak i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF).