dr Monika Foltyn-Zarychta

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka licznych opracowań z zakresu ekonomiki inwestycji, członek zespołów badawczych krajowych i międzynarodowych, visiting researcher w Erasmus University Rotterdam oraz akademik prowadzący gościnne wykłady w uczelniach zagranicznych (m.in. Nottingham, Rotterdam, Gandawa).