Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych

Przedsprzedaż

Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 170,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 179,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Redakcja: prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

Autor: Mikołaj Duda, dr Jolanta Gorąca-Paczuska

Przygotowanie do egzaminu na doradcę podatkowego nie obejmuje elementów związanych z przygotowaniem opinii podatkowych. Ich sporządzanie stanowi zaś nieodłączny element świadczenia usług doradztwa podatkowego. Autorzy niniejszego opracowania podczas przygotowania... więcej ›

Więcej o książce

Przygotowanie do egzaminu na doradcę podatkowego nie obejmuje elementów związanych z przygotowaniem opinii podatkowych. Ich sporządzanie stanowi zaś nieodłączny element świadczenia usług doradztwa podatkowego.

Autorzy niniejszego opracowania podczas przygotowania publikacji skupili się na praktycznych aspektach tworzenia opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego i przystępnym wskazaniu standardów ich tworzenia. W książce poruszono nie tylko zagadnienia dotyczące celu sporządzania opinii podatkowych i ich roli, w tym przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych, ale także omówiono niektóre rodzaje opinii podatkowych, elementy konstrukcji, etyczne aspekty ich sporządzania, i kwestie odpowiedzialności cywilnej i karnej za wydanie opinii podatkowej. Publikacja podejmuje również temat powiązań pomiędzy sporządzaniem opinii podatkowych a przepisami o raportowaniu schematów podatkowych i roli doradcy podatkowego w tym zakresie.

Najobszerniejsza część publikacji zawiera przykładowe wzory różnych rodzajów opinii wraz ze wskazaniem właściwej podstawy prawnej, m.in. takich jak:

 • opinia pełnomocnika o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej;
 • opinia dotycząca ryzyka podatkowego w podatku od towarów i usług w związku z planowanymi transakcjami gospodarczymi;
 • opinia dla działu rachunkowości w przedmiocie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wartości otrzymanych przez pracowników bonów na zakup posiłków;
 • opinia w sprawie rażącego naruszenia ustawy – Prawo dewizowe;
 • opinia o zasadności wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie zwrotu podatku VAT;
 • opinia w przedmiocie stawki VAT dla sprzedaży budynków w początkowym stadium budowy;
 • opinia w przedmiocie skutków podatkowych rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzania likwidacji;
 • opinia w przedmiocie rozstrzygnięcia, czy wystawienie weksla własnego stanowi poniesienie kosztu podatkowego w momencie jego wystawienia;
 • opinia dotycząca skutków podatkowych przekazania przez zakład pracy darowizn na rzecz pracowników;
 • opinia w zakresie uznania uzgodnienia dotyczącego przekazania przez zakład pracy darowizn na rzecz pracowników za schemat podatkowy podlegający raportowaniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
 • opinia dotycząca skutków podatkowych przemieszczania towarów;
 • opinia dotycząca prawidłowości działania naczelnika urzędu skarbowego w toku kontroli podatkowej;
 • opinia dotycząca weryfikacji zachowania przez podatnika należytej staranności w obrocie gospodarczym;
 • opinia w przedmiocie zasadności zwolnienia przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Przy poszczególnych opracowaniach opinii zostały omówione takie elementy konstrukcyjne jak:

 • główne tezy opinii,
 • opis stanu faktycznego,
 • przedmiot opinii,
 • podstawa prawna opinii,
 • analiza prawna.

Prezentowana książka:

 • stanowi uzupełnienie przygotowań do egzaminu na doradcę podatkowego;
 • ułatwi w codziennej praktyce radców prawnych i doradców podatkowych skuteczne przygotowanie własnych opinii podatkowych, dzięki praktycznym uwagom Autorów;
 • będzie stanowić wsparcie w pracy doradcy podatkowego;
 • pomoże zrozumieć cel i funkcje sporządzania opinii podatkowych.

Publikacja kierowana jest do osób pragnących rozwinąć swoje umiejętności w zakresie tworzenia opinii podatkowych. Stanowi także uzupełnienie dla osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego, sprawdzającego umiejętności teoretyczne i praktyczne kandydatów.

Autorzy

Zespół redakcyjny: Mikołaj Duda, dr Jolanta Gorąca-Paczuska

Szczegóły

Premiera: 23 stycznia 2020
Seria: Podatkowe inne
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-8198-139-2
Liczba stron: 300
Oprawa: Miękka
Waga: 1040 g