prof. dr hab. Leszek Berezowski

prof. dr hab. Leszek Berezowski

Językoznawca i tłumacz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, założyciel i kierownik Podyplomowego Studium Przekładu, a w latach 1999-2000 visiting professor w Central Michigan University (USA). Do czasu uzyskania profesury tłumacz wielu instytucji finansowych (między innymi Bank Zachodni, Forum Financial Services, XIV Narodowy Fundusz Inwestycyjny); a linguist and translator with many years of professional experience. Professor of Wroclaw University, the founder and head of the Postgraduate School of Business Translation, in 1999-2000 a visiting professor in central Michigan University. Before becoming a university professor he also served as a translator with many financial institutions (e.g. bank Zachodni, Forum Financial Services, National Investment Fund XIV).