Wzory do pobrania

Przedsprzedaż

Akta osobowe. Prowadzenie. Dokumenty. Ochrona danych + wzory do pobrania

Wzory do pobrania

 • 179,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
30 czerwca 2023
Powiadomienie o premierze ›

Praktyczny poradnik omawiający prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z najnowszymi zmianami. Przedstawiono najczęściej popełniane błędy w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i omówiono sposoby ich naprawiania. Całość uzupełniają liczne przykłady, orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów do pobrania. ... więcej ›

Opis książki

Książka to praktyczny poradnik, który szczegółowo przedstawia, jak prowadzić akta osobowe oraz dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z prawem, tak by ustrzec się błędów na wypadek kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Publikacja uwzględnia duże zmiany w prawie pracy, które miały miejsce w 2023 r., i ich wpływ na prowadzenie akt osobowych, wynikające z:

 • ustawy z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240), która wprowadziła do Kodeksu pracy pracę zdalną oraz kontrolę trzeźwości pracowników,
 • ustawy z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 641), która wprowadziła do Kodeksu pracy przepisy mające na celu równoważenie życia zawodowego z prywatnym pracowników (tzw. work-life balance).

Ponadto książka uwzględnia nowelizacje rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, a także planowaną nowelizację rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

W książce omówiono wszystkie działania, które umożliwiają zgodne z prawem wykonanie obowiązku prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. W szczególności wskazano:

 • w którym momencie dokumentacja pracownicza powinna zostać utworzona,
 • jak technicznie wygląda wzorcowa teczka akt oraz pozostała indywidualna dokumentacja pracownicza,
 • jak numerować dokumenty i zachować chronologię,
 • jakich dokumentów nie można składać do akt w oryginale,
 • w jakich warunkach przechowywać akta osobowe w zależności od ich postaci (papierowa, elektroniczna),
 • jaka jest procedura dygitalizacji akt,
 • jak długo należy archiwizować akta osobowe,
 • kogo i jak należy poinformować o okresie przechowywania akt po ustaniu stosunku pracy,
 • jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i jak je naprawiać.

Ponadto w publikacji zawarty został szczegółowy opis dokumentów składanych w aktach, w których najczęściej pojawiają się błędy, w związku z czym podlegają one kontroli w pierwszej kolejności. W szczególności, punkt po punkcie, omówione zostały elementy treści świadectwa pracy, umowy o pracę, informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia, porozumienia rozwiązującego umowę, wypowiedzenia umowy, oświadczenia o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich, skierowania na badania lekarskie w zakresie zdolności do pracy oraz wielu innych. Przedstawiono też wzory tych dokumentów w wersji uwzględniającej zmiany wprowadzone nowelizacjami Kodeksu pracy z 1.12.2022 r. oraz z 9.3.2023 r. Całość uzupełnia opis obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji pracowniczej.

Walor kompleksowego opracowania tematu akt osobowych dopełnia przedstawienie w książce opisów sytuacji nietypowych w postępowaniu z teczkami pracowników, takimi jak np.: przekazanie akt pracownika pracodawcy przejmującego część zakładu pracy, zaginięcie teczki osobowej, postępowanie w związku z likwidacją lub upadłością pracodawcy czy tworzenie i odbieranie dokumentów w języku obcym.

Problematyka akt osobowych zilustrowana została dużą liczbą przykładów, które są odpowiedziami na rzeczywiste pytania zgłaszane przez pracowników działów kadr. W książce uwzględniono ponadto aktualne orzecznictwo sądowe oraz stanowiska organów państwa nadzorujących przestrzeganie prawa.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się m.in.:

 • Jakie nowe dokumenty powinny być umieszczane w aktach osobowych po 26.4.2023 r.?
 • Jakie zmiany wprowadziły do akt osobowych nowelizacje Kodeksu pracy związane z badaniem trzeźwości pracowników, pracą zdalną oraz równoważeniem życia zawodowego i rodzinnego?
 • Co należy zrobić ze starą dokumentacją badań trzeźwości pracowników?
 • Jaki jest wzór świadectwa pracy po 26.4.2023 r.?
 • Jakie elementy powinna zawierać nowa informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia?
 • Co się zmieniło w treści umowy o pracę na okres próbny?
 • Kiedy powstaje i na czym polega obowiązek tworzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy?
 • Jak długo trzeba przechowywać dokumentację pracowniczą?
 • Czy można prowadzić część dokumentacji pracowniczej w wersji papierowej, a część w wersji elektronicznej?
 • Jakie techniczne parametry powinna spełniać teczka papierowa oraz e-teczka akt personalnych?
 • Jak krok po kroku postępować z nowym dokumentem złożonym przez pracownika?
 • Jakie obowiązki ma pracownik administrujący aktami osobowymi w zakresie ochrony danych osobowych?
 • Komu i w jakim trybie pracodawca ma obowiązek udostępnić akta osobowe pracownika?
 • Czy dopuszczalne jest umieszczanie w aktach osobowych pracownika np. kserokopii dowodu osobistego, notatki służbowej oceniającej jakość pracy, CV ze zdjęciem, kserokopii aktu małżeństwa lub urodzenia dziecka albo korespondencji z komornikiem?

Publikacja pozwala sprawdzić, czy przyjęte i funkcjonujące w zakładzie procedury postępowania z dokumentacją osobową nie naruszają przepisów i zasad prawa pracy. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na aspekt ochrony danych osobowych, które zawarte są w każdym dokumencie składanym do tych akt.

W publikacji czytelnik znajdzie również odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy na żądanie pracownika trzeba mu skserować całą teczkę osobową?
 • Czy dokumenty składane do akt należy potwierdzać za zgodność z oryginałem?
 • Czy z akt należy usuwać dokumenty, które straciły już swoją przydatność?
 • Czy pracodawca będący osobą fizyczną może przechowywać akta osobowe po zlikwidowaniu działalności?
 • Jakie treści przechowywane są w częściach D i E akt osobowych?
 • Czy przyjmując pracownika po kilku latach przerwy, można wykorzystać starą teczkę osobową?
 • Na kim spoczywa odpowiedzialność za akta po powierzeniu ich prowadzenia przez firmę zewnętrzną?
 • Czy kopię świadectwa pracy z poprzedniego zatrudnienia sporządzonego w języku obcym trzeba przed złożeniem do akt przetłumaczyć?
 • Czy od każdego pracownika można wymagać udostępnienia zdjęcia do celów służbowych?
 • Kiedy pracodawca może wykorzystać orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy uzyskane przez pracownika w poprzednim zatrudnieniu?
 • Czy pracodawca ma obowiązek sporządzenia i złożenia do akt osobowych tzw. obiegówki?

W książce znajdują się m.in. wzory dokumentów:

 • informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej po rozwiązaniu umowy o pracę,
 • skierowanie na badanie profilaktyczne,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie o udostępnieniu wizerunku do celów służbowych,
 • karta obiegowa w związku z zakończeniem zatrudnienia,
 • umowa o pracę na okres próbny,
 • informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia w wersjach: opisowej oraz wskazania odpowiednich przepisów,
 • porozumienie stron rozwiązujące umowę,
 • świadectwo pracy,
 • opinia o pracy pracownika,
 • spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych.

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz edytowalne wersje wzorów dokumentów zawartych w publikacji, m.in.:

 • wzór informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia,
 • wzór oświadczenia o udostępnieniu wizerunku do celów służbowych,
 • wzór opinii o pracy pracownika,
 • wzór informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej po rozwiązaniu umowy o pracę.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Premiera: 30 czerwca 2023
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 600 g
 • ISBN: 978-83-8291-856-4
 • EAN: 9788382918564
 • Kod serwisu: 00977800

Kategorie

Tagi