Szkolenia online Zadbaj o rozwój kompetencji

Sprawdź harmonogram
Najnowsze poradniki
Prawo pracy, IT, RODO
169,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Wzory do pobrania
179,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:179,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Kalendarz 2024
69,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:69,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Wzory umów i klauzul
199,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:199,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Kodeks pracy
Bestsellerowy komentarz ze zmianami na 2023 r.
 • Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy.
 • Uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne dotyczące m.in.: pracy zdalnej, kontroli trzeźwości pracowników, work-life balance i przejrzystych warunków pracy.
 • Zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.
 • Zawiera precyzyjną nawigację wewnętrzną ułatwiającą szybką orientację w tekście.
254,15 zł
Najniższa cena:224,25 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:299,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
53 akty prawne
72,25 zł
Najniższa cena:63,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:85,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Ustawy towarzyszące
41,65 zł
Najniższa cena:36,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:49,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Kieszonkowy zbiór ustaw
15,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:15,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Praca zdalna
Komentarz | Linia orzecznicza
 • Szczegółowy komentarz do nowelizacji Kodeksu pracy.
 • Zasady kontroli trzeźwości, przechowywanie informacji oraz częstotliwość przeprowadzonej kontroli.
 • Zasady wykonywania pracy zdalnej i prawa pracownika.
 • Obowiązki pracodawcy oraz kontrola w miejscu świadczenia pracy zdalnej.
 • BHP oraz RODO w pracy zdalnej.
126,65 zł
Najniższa cena:111,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Praktyczny poradnik z wzorami
 • Omówienie pracy zdalnej w 5 aspektach: prawa pracy, BHP, IT, RODO i HR.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące organizacji pracy zdalnej i kalkulowania ryczałtu.
 • Przykłady obrazujące omawiane zagadnienia.
 • Edytowalne wzory dokumentów niezbędne do wdrożenia pracy zdalnej.
143,65 zł
Najniższa cena:126,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Regulamin pracy
Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów
 • Szczegółowe omówienie nowelizacji KP, dotyczącej kontroli trzeźwości.
 • Omówienie wszystkich form monitoringu z przykładami odpowiednich postanowień regulaminów.
 • Przedstawienie dwóch wzorów regulaminów – tradycyjnego i dotyczącego firmy w pełni zelektronizowanej.
 • Duża liczba przykładów konkretnych postanowień regulaminu, które pracodawca może zastosować w swojej firmie.
 • Wzory dodatkowych dokumentów, które można połączyć z regulaminem pracy, jak np. procedura antymobbingowa czy załączniki BHP.
135,15 zł
Najniższa cena:119,25 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:159,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Płace w praktyce
Lista płac ze zmianami na 2023
 • 15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac.
 • Praktyczne rozwiązania, procedury i przykłady obliczeń.
 • Przykładowe listy płac.
 • Zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy.
 • Zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń.
152,15 zł
Najniższa cena:134,25 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:179,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
System wynagradzania nauczycieli
 • Kompleksowy poradnik uwzględniający nowelizację z 5.8.2022 r.
 • Praktyczne rozwiązania, przykłady oraz odpowiedzi na pytania.
 • Edytowalne wzory dokumentów do pobrania.
135,15 zł
Najniższa cena:119,25 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:159,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Metody naliczania płac
 • Poradnik szczegółowo analizujący sposób naliczania dwóch świadczeń.
 • Wskazanie innych świadczeń obliczanych na takich samych zasadach jak wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop.
 • Zawiera stanowiska urzędowe dotyczące opisywanej problematyki oraz orzecznictwo SN.
 • Duża liczba przykładów obrazujących faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać naliczeń.
126,65 zł
Najniższa cena:111,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
RODO w zatrudnieniu
Zbiór modelowych rozwiązań
 • Kompendium wiedzy o wpływie RODO na przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia.
 • Pomocne wyjaśnienia po niejasnej i skomplikowanej tematyce RODO.
 • Problemy dotyczące współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi.
 • Rozwiązania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich.
135,15 zł
Najniższa cena:119,25 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:159,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
TERMINARZ KADROWEGO
WARTO WIEDZIEĆ
5

września

1 termin

5 września
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 września deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za sierpień (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
8

września1

1 termin

8 września1
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
11

września2

1 termin

11 września2
 • Zgłoszenie INTRASTAT za sierpień (§ 4 IntrastatR).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
15

września

2 terminy

15 września
 • Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 września deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za sierpień (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

września

2 terminy

20 września
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za sierpień lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 września deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za sierpień (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
29

września1

2 terminy

29 września1
 • Ostateczny termin udzielenia pracownikom urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego za rok 2022 (art. 168 KP).
 • Termin wpłaty drugiej raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2023 r. Przepisy ustawy o zfśs wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjal-nego, jednak niewątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona co-rocznie kwota, którą pracodawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek zfśs. Wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób (art. 6 ust. 2 FundŚwSocU).
  • 1 wersja ustawy od 1.10.2020 r.
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
5

października

1 termin

5 października
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 października deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za wrzesień (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
10

października

2 terminu

10 października
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za wrzesień (§ 4 IntrastatR).
16

października2

2 terminy

16 października2
 • Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 października deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za wrzesień (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
20

października

2 terminy

20 października
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za wrzesień lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakła-dów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 października deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za wrzesień (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
6

listopada2

1 termin

6 listopada2
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 listopada deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za październik (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

listopada

2 terminy

10 listopada
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za październik (§ 4 IntrastatR).
15

listopada

2 terminy

15 listopada
 • Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 listopada deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za październik (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

listopada

2 terminy

20 listopada
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za październik lub złożenie in-formacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 Re-hZawU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 49 ust. 1 RehZawU).
 • Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych za-kładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 listopada deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za październik (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
30

listopada

2 terminy

30 listopada
 • Przyjęcie przez organ administracji rządowej programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 PożytPublU. Program przyjmowany jest przez organ administracji rządowej (wojewoda, minister) w drodze zarządzenia na okres od roku do 5 lat, po konsultacjach z ww. podmiotami (art. 5b ust. 1 oraz art. 5a ust. 1 PożytPublU).
 • Uchwalenie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 PożytPublU, przeprowadzonymi w sposób określony w art. 5 ust. 5) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi aktualnego na rok następny (art. 5a ust. 1 PożytPublU).
5

grudnia

1 termin

5 grudnia
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 grudnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
8

grudnia1

1 termin

8 grudnia1
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
11

grudnia2

1 termin

11 grudnia2
 • Zgłoszenie INTRASTAT za listopad (§ 4 IntrastatR).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
15

grudnia

2 terminy

15 grudnia
 • Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 grudnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

grudnia

2 terminy

20 grudnia
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za listopad lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakła-dów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 grudnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
29

grudnia1

1 termin

29 grudnia1
 • Należy skorygować odpis na zfśs za 2023 r., uwzględniając faktyczną zamiast planowa-nej przeciętną liczbę osób zatrudnionych na koniec roku w zakładzie pracy (§ 1 LiczZa-trZfśsR).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
    infoKALENDARZ
kadrowo-księgowy 2024
Idealnie sprawdza się w pracy!
 • Wygodny format 145x210 mm {A5},
 • wygodny układ dzień na stronie
 • najważniejsze terminy kadrowe i księgowe,
 • praktyczne zestawienia danych kadrowych i podatkowych.
2 sztuki – 10% taniej
3-4 sztuki – 15% taniej
5 sztuk i więcej – 20% taniej
Sprawdź
Czas pracy
Rozliczanie czasu pracy od 2023 r.
 • Kompendium wiedzy czasu pracy, łączące zagadnienia kadrowe i płacowe.
 • Nowy rozdział dotyczący rozliczania czasu pracy w ramach pracy zdalnej.
 • Przykłady obrazujące faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać analizy i rozliczenia czasu pracy.
143,65 zł
Najniższa cena:126,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Czas pracy kierowców
 • Kompendium wiedzy dotyczące czasu pracy kierowców.
 • Zmiany wynikające z Pakietu Mobilności dotyczące m.in.: wynagrodzeń, czasu pracy, kar finansowych, kontroli firm transportowych.
 • Przykłady, wzory dokumentów, odpowiedzi na pytania.
135,15 zł
Najniższa cena:119,25 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:159,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Czas pracy w instytucjach kultury
 • Praktyczne omówienie wszystkich kwestii związanych z czasem pracy w instytucjach kultury.
 • Przedstawienie zasad planowania czasu pracy oraz doboru wewnętrznych rozwiązań.
 • Liczne przykłady, a także wzory zapisów wewnętrznych regulacji, porozumień czy ustaleń.
 • Analizy konkretnych sytuacji opartych na autentycznych problemach zgłaszanych pracowników instytucji kultury.
139,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:139,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Pracownicze Plany Kapitałowe
Liczne przykłady z praktyki
Wdrożenie krok po kroku
 • Praktyczne opracowanie z zakresu PPK, uwzględniające regulacje COVID-19.
 • Najważniejsze zmiany w ustawie o PPK wraz z autorską interpretacją ich stosowania.
 • Zbiór gotowych wzorów dokumentów niezbędnych w działach księgowo-kadrowych.
 • Liczne przykłady i wyjaśnienia sytuacji związanych z wdrażaniem PPK.
109,65 zł
Najniższa cena:96,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:129,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Komentarz do ustawy o PPK
 • Szczegółowe omówienie tematyki pracowniczych planów kapitałowych.
 • Uwzględnia zmiany dotyczące m.in.: wpłat dodatkowych, wpłat powitalnych, dopłat rocznych, wypłat a także połączeń funduszy.
 • Informacje, które pozwolą prawidłowo tworzyć oraz prowadzić PPK.
169,15 zł
Najniższa cena:149,25 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:199,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Dokumentacja pracownicza
Jedyny poradnik na rynku
 • Przedstawia zasady przejścia z dokumentacji papierowej na elektroniczną oraz wymagania prawne i techniczne dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej elektronicznie.
 • W książce wykorzystano stanowiska urzędowe MRiPS, MC oraz UODO, które miały wpływ na kształt przepisów.
 • Duża liczba przykładów, które obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo przeprowadzić proces elektronizacji dokumentacji pracowniczej.
169,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Wzory z komentarzem
 • Szczegółowe omówienie zasad umożliwiających wykonanie obowiązku prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych z zatrudnieniem.
 • Aktualne formularze z wyjaśnieniami popartymi orzecznictwem i stanowiskami urzędowymi PIP i MRPiPS oraz licznymi przykładami zaczerpniętymi z praktyki.
 • Wzory dokumentów kadrowych do pobrania w edytowalnej wersji, co umożliwia ich indywidualną modyfikację, drukowanie oraz archiwizację.
194,65 zł
Najniższa cena:171,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:229,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Prowadzenie akt w 2023 r.
Praktyczny poradnik omawiający czynności związane z prowadzeniem akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
152,15 zł
Najniższa cena:134,25 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:179,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Compliance
Praktyczny poradnik z wzorami do pobrania
 • Kompleksowe omówienie zjawisk niepożądanych na gruncie KP oraz wskazanie sposobów przeciwdziałania.
 • Omówienie najczęstszych nadużyć, które pojawiają się w relacji pracownik – pracodawca, wraz ze wskazaniem pomocnych rozwiązań.
 • Szerokie ujęcie tematyki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Szczegółowe omówienie regulacji dotyczącej ochrony sygnalistów.
179,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:179,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Procedury z wzorami
160,65 zł
Najniższa cena:141,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:189,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Obowiązki pracodawcy
143,65 zł
Najniższa cena:126,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Ochrona danych od A do Z
152,15 zł
Najniższa cena:134,25 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:179,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Praktyczny poradnik
119,20 zł
Najniższa cena:111,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Polecamy również
Komplet przepisów 2023
109,65 zł
Najniższa cena:96,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:129,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Zmiany w przepisach
143,65 zł
Najniższa cena:126,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Przykłady rozliczeń
126,65 zł
Najniższa cena:111,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Poradnik dla JST
169,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Kompleksowe opracowanie
126,65 zł
Najniższa cena:111,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Work-life balance
143,65 zł
Najniższa cena:126,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Praktyczny komentarz
160,65 zł
Najniższa cena:141,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:189,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Zatrudnianie cudzoziemców
143,65 zł
Najniższa cena:126,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
BHP w placówkach oświatowych
 • Kompleksowe opracowanie zagadnienia BHP w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Objaśnia jak poprawnie zinterpretować przepisy i wdrożyć rozwiązania związane z BHP.
 • Omówienie zasad prowadzenia szkoleń BHP, w tym informacje potrzebne do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Szereg praktycznych podpowiedzi w postaci przykładów i tabel oraz wzory dokumentów.
126,65 zł
Najniższa cena:111,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Zbiór przepisów 2023
 • Podręczny zbiór przepisów uwzględniający aktualne regulacje.
 • Zawiera aż 51 aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wszystkie przepisy pogrupowano w 16 działów tematycznych, ułatwiając odnalezienie szukanego aktu.
 • Kompletny zbiór najważniejszych przepisów, niezbędny w codziennej pracy specjalisty ds. bhp.
126,65 zł
Najniższa cena:111,75 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Aktualności
Nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym
Jadwiga Sztabińska
Pracodawcy muszą zmienić zakładowe wykazy prac wzbronionych młodocianym oraz stanowisk pracy, na których pracownicy z tej grupy mogą świadczyć prace wzbronione.
Czytaj dalej
Nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym od 30.9.2023 r.
Jadwiga Sztabińska

Pracodawcy muszą zmienić zakładowe wykazy prac wzbronionych młodocianym oraz stanowisk pracy, na których pracownicy z tej grupy mogą świadczyć prace wzbronione.

Zmiany są skutkiem wchodzącego w życie 30.9.2023 r. rozporządzenia RM z 19.6.2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. z 2023 r. poz. 1240), które uchyla rozporządzenie z 24.8.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1509). Wprowadza ono nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym (załącznik nr 1 do rozporządzenia) oraz niektórych prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat (załącznik nr 2 do rozporządzenia). Ich treść znacząco różni się od dotychczas obowiązujących wykazów.

Konieczność dostosowania
Wykazy zawarte w nowelizacji są podstawą do zaktualizowania obecnych lub przygotowania nowych zakładowych wykazów prac wzbronionych i dozwolonych prac wzbronionych (młodociani powyżej 16 lat mogą je wykonywać tylko w celu odbycia przygotowania zawodowego). Obowiązek dostosowawczy wynika z § 5 ust. 1 w zw. z § 6 rozporządzenia z 19.6.2023 r. Przy jego realizacji ma uczestniczyć lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodocianymi.

Pracodawca musi ustalać zakładowe wykazy ze wskazanym lekarzem bez względu na to, czy:

 • posiada regulamin pracy, którego załącznikami są zakładowe wykazy (art. 1041 § 1 pkt 6 i 7 KP), a ich zmiana lub zastąpienie wymaga uzgodnienia treści ze związkami zawodowymi (ich brak lub nieprzestawienie przez nie stanowiska w terminie pozwala pracodawcy podjąć autonomiczną decyzję) oraz jej podania do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy – po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia nowe wykazy wchodzą w życie (art. 1043 § 1 KP),
 • nie ma obowiązku wprowadzania regulaminu pracy, w związku z czym nie podlega żadnej procedurze formalnej.

Zmienione/nowe zakładowe wykazy prac wzbronionych i stanowisk pracy, na których takie prace młodociani mogą wykonywać pracodawca umieszcza w widocznym miejscu, w każdej komórce organizacyjnej, w której młodociani pracują (§ 5 ust. 2 rozporządzenia z 19.6.2023 r.).

Więcej obowiązków
Od 30.9.2023 r. zmienia się zakres obowiązków pracodawcy zatrudniającego młodocianych powyżej 16 lat przy dozwolonych pracach wzbronionych. Dotychczasowe działania w celu zapewnienia im bezpieczeństwa i szczególnej ochrony zostały zmodyfikowane, np. nadzór nauczycieli (instruktorów praktycznej nauki zawodu lub innych osób uprawnionych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu) ma mieć charakter stały. Ponadto ich katalog został poszerzony o obowiązek dostarczania młodocianym nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (§ 4 ust. 1 rozporządzenia z 19.6.2023 r.).

Zmiany w umowach o pracę, a praca zdalna
Łukasz Prasołek
Wdrożenie pracy zdalnej wymaga dokonania zmian w treści umów o pracę, w których trzeba rozstrzygnąć tryb oraz miejsce wykonywania pracy.


Czytaj dalej
Zmiany w umowach o pracę przy wprowadzeniu pracy zdalnej
Łukasz Prasołek

Wdrożenie pracy zdalnej dla aktualnych pracowników, czyli pozostających w zatrudnieniu w dniu 7.4.2023 r., wymaga ponadto dokonania zmian w treści umów o pracę, w których trzeba rozstrzygnąć, czy będzie stosowana praca zdalna całkowita czy częściowa, oraz uzgodnić miejsce jej wykonywania. W stosunku do obecnych pracowników będzie zatem trzeba zawrzeć aneksy do umów o pracę, które nie wymagają formy pisemnej.

Ustawodawca posługuje się w przepisach terminem „uzgodnienie pracy zdalnej”, który należy rozumieć jako aneks do umowy o pracę, co wynika zarówno z uzasadnienia projektu, jak i stanowiska MRiPS z 5.7.2022 r., w którym resort przyjął, że: „Uzgodnienie dotyczące zmiany formy pracy z typowej na pracę zdalną będzie mogło być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej, z inicjatywy pracodawcy lub na wniosek pracownika. Warto zaznaczyć, iż przepis ten ustanawia wyjątek od regulacji zawartej w art. 29 § 4 KP, zgodnie z którą zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. W przypadku uzgodnienia pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia ma bowiem miejsce modyfikacja istotnego składnika umowy o pracę, jakim jest miejsce wykonywania pracy. W praktyce zakres takiego uzgodnienia powinien obejmować sam fakt wykonywania pracy zdalnej, ustalenie, czy będzie to praca zdalna częściowa, czy też całkowita, jak również miejsce świadczenia pracy zdalnej”.

W treści porozumienia zmieniającego wystarczy wpisanie, czy praca zdalna będzie całkowita czy częściowa, i określenie miejsca pracy zdalnej. Pracodawca nie musi już na tym etapie decydować o wymiarze pracy zdalnej częściowej, a ustalenia w tym obszarze można pozostawić także pracownikom i menedżerom. Możliwe jest również, że w przyjętym porozumieniu lub regulaminie pracy zdalnej zostaną te kwestie wyczerpująco opisane i wtedy nie będzie potrzeby przenoszenia takich ustaleń do umów o pracę. Należy pamiętać, że wpisanie do umowy o pracę zasady np. 3 + 2, gdzie praca zdalna jest wykonywana przez trzy dni w tygodniu, a praca stacjonarna przez dwa dni w tygodniu, będzie oznaczało, że zmiana tej zasady w przyszłości będzie wymagała zawarcia kolejnego porozumienia zmieniającego warunki pracy, a w przypadku braku zgody pracownika na taką zmianę – dokonania wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy.

Ważne! W przypadku nowych pracowników, którzy będą zatrudniani już po 6.4.2023 r., czyli począwszy od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów KP, można od początku w umowie uregulować kwestie dotyczące pracy zdalnej i nie ma potrzeby uzgadniania tych kwestii w odrębnym dokumencie. Działanie takie będzie jednak miało swoje konsekwencje w zakresie ewentualnego wiążącego polecenia o zaprzestaniu pracy zdalnej, zgodnie z art. 6722 KP, które nie dotyczy takich przypadków.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na treść art. 6719 § 1 pkt 1 KP, który wskazuje wyraźnie, że praca zdalna może być uzgodniona „przy zawieraniu umowy o pracę”, a nie przy zatrudnieniu pracownika, co oznacza, że powyższy zwrot należy odnosić odrębnie do zawarcia każdej kolejnej umowy o pracę zawieranej z danym pracownikiem.

Mając na uwadze dychotomiczny podział pracowników na tych, dla których praca zdalna była wprowadzona przy zawieraniu umowy o pracę, i tych, którym została wdrożona w trakcie zatrudnienia, należy zauważyć, że w przyszłości ta druga grupa będzie bardzo wąska, gdyż zawarcie każdej kolejnej umowy z wpisaną w jej treści pracą zdalną spowoduje, że pracownik nie będzie już podlegał pod art. 6719 § 1 pkt 2 KP

Niestety można skonkludować, że każda kolejna umowa zawierana z pracownikiem może zmienić jego status z punktu widzenia art. 6719 § 1 KP, gdyż od jej treści zależy, czy będzie on podlegał pod pkt 1 czy 2 ww. przepisu.


Podstawa prawna

 • art. 6719 § 1 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2002 r. poz. 1510)
Urlop rodzicielski po 26.4.2023 r.
Bożena Lenart
Od 26.4.2023 r. obowiązują nowe przepisy, które wprowadzają zmiany w urlopach rodzicielskich.
Czytaj dalej
Urlop rodzicielski po 26.4.2023 r. Przepisy przejściowe
Bożena Lenart

Od 26.4.2023 r. obowiązują nowe przepisy, które wprowadzają zmiany w urlopach rodzicielskich. Zwiększono wymiar urlopu rodzicielskiego, który obecnie jest zależny od ilości urodzonych dzieci i stanu ich zdrowia. Po zmianach urlop rodzicielski może być udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w 5 częściach a każdemu z pracowników-rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wymiaru urlopu. Przepisy przejściowe określają, czy rodzice, którzy mieli prawo do urlopu rodzicielskiego przed 26.4.2023 r. mogą skorzystać z uprawnień wynikających z nowelizacji.

Prawo do urlopu w okresie od 2.8.2022 r. do 26.4.2023 r.
Z art. 34 ZmKP23 wynika, że pracownik, który w okresie od 2.8.2022 r. do 26.4.2023 r. miał prawo do urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego na podstawie przepisów KP sprzed 26.4.2023 r., ma prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego w nowym wyższym wymiarze. Do takiego pracownika stosuje się także nowe przepisy o 9-tygodniowej nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego.

Również pracownik-rodzic dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 WspKobRodzU, który w okresie od 2.8.2022 r. do 26.4.2023 r. miał prawo do urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego na podstawie dotychczasowych przepisów KP, ma prawo do skorzystania z części urlopu rodzicielskiego w wymiarze różnicy między nowym wyższym a dotychczasowym niższym wymiarem urlopu rodzicielskiego. Tej części urlopu rodzicielskiego udziela się na nowych zasadach. Dotyczy to także pracownika, który w okresie od 2.8.2022 r. do 26.4.2023 r. korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części lub był uprawniony do urlopu rodzicielskiego, na podstawie art. 183 KP (art. 34 ZmKP23).

Wniosek o urlop rodzicielski złożony przed 26.4.2023 r.
Zgodnie z art. 30 ZmKP23 do pracownika, który przed 26.4.2023 r. złożył wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części zgodnie z art. 1791 lub 1824 KP, ale nie rozpoczął korzystania z tego urlopu w dniu 26.4.2023 r., stosuje się już nowe przepisy KP dotyczące urlopu rodzicielskiego. Pracodawca niezwłocznie zwraca pracownikowi wniosek w celu jego zmiany i ponownego złożenia pracodawcy w terminie 7 dni; termin złożenia wniosku zostaje zachowany. Jeżeli natomiast pracownik nie złoży ponownie wniosku o urlop, to korzysta z urlopu zgodnie z wnioskiem złożonym przed 26.4.2023 r.

Podobnie do pracownika, który przed 26.4.2023 r. złożył wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części zgodnie z art. 1821a albo 183 § 4–43 KP w brzmieniu przed zmianami, ale nie rozpoczął korzystania z tego urlopu w dniu 26.4.2023 r., stosuje się nowe przepisy KP dotyczące urlopu rodzicielskiego. Pracodawca niezwłocznie zwraca pracownikowi wniosek w celu jego zmiany i ponownego złożenia pracodawcy w terminie 7 dni; termin złożenia wniosku zostaje zachowany. Jeżeli natomiast pracownik nie złoży ponownie wniosku o urlop, to korzysta z urlopu zgodnie z wnioskiem złożonym przed 26.4.2023 r. (art. 31 ZmKP23).


Podstawa prawna

 • art. 1791, 1821a, 1824, 183 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2002 r. poz. 1510)
 • art. 4 ust. 3 ustawa z 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1329 ze zm.)
 • art. 26 ust. 1, art. 31, art. 34 ustawa z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 641)
Monitor Prawa Pracy
Kluczowe zagadnienia z zakresu prawa pracy
W tym numerze polecamy m.in.:
Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za coroczny niewykorzystany urlop wypoczynkowy – perspektywy unijne i krajowe.
prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski
126,65 zł
Najniższa cena:105,12 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Prenumerata 2024
 • 4 numery czasopisma
 • Dostęp do bazy artykułów
  on-line, zawierającej ponad 2300 tekstów
 • Promocyjna cena | Książka gratis
  Tylko do 15 grudnia 2023 r.
549,00 zł
Sprawdź