Praca zdalna w praktyce. Zagadnienia prawa pracy i RODO

Łukasz Prasołek, Aleksandra Kiełbratowska

Sprawdź
TERMINARZ KADROWEGO
WARTO WIEDZIEĆ
7

września2

2 terminy

7 września2
 • Przedłużenie możliwości polecenia pracownikom pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19 − tj. wykonywania, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Praca zdalna w tym celu będzie mogła być pracownikom polecana w okresie obowiązywania stanu za-grożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu (art. 3 ust. 1 specustawy)
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe prze-syłają w terminie do 5 września deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za sierpień (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

września

2 terminy

10 września
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 września deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za sierpień (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
15

września

1 termin

15 września
 • Płatnicy składek ZUS, zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych, oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 września deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za sierpień (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
16

września

1 termin

16 września
 • Dzień Kadrowego
  Sprawdź promocję
21

września2

1 termin

21 września2
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za sierpień lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
30

września

2 terminy

30 września2
 • Ostateczny termin udzielenia pracownikom urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego za rok 2019 (art. 168 KP).
 • Termin wpłaty drugiej raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2020 r. Przepisy ustawy o zfśs wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjalnego, jednak niewątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona corocznie kwota, którą pracodawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek zfśs. Wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób (art. 6 ust. 2 FundŚwSocU).
5

października

1 termin

5 października
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 października deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za wrzesień (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
9

października1

1 termin

9 października1
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
12

października2

1 termin

12 października2
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 października deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za wrzesień (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
15

października

1 termin

15 października
 • Płatnicy składek ZUS, zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych, oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 października deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za wrzesień (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
20

października

1 termin

20 października
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za wrzesień lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
5

listopada

1 termin

5 listopada
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 listopada deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za październik (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
9

listopada1

2 terminy

9 listopada1
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 listopada deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za październik (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
16

listopada2

1 termin

16 listopada2
 • Płatnicy składek ZUS, zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych, oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 listopada deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za październik (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
20

listopada

1 termin

20 listopada
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za październik lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
7

grudnia2

1 termin

7 grudnia2
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 grudnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 31 SysUbSpołU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

grudnia

2 terminy

10 grudnia
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie przesyłają w terminie do 10 grudnia deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 1 SysUbSpołU).
15

grudnia

1 termin

15 grudnia
 • Płatnicy składek ZUS, zatrudniający pracowników, z wyłączeniem jednostek budżetowych, oraz samorządowych zakładów budżetowych, przesyłają w terminie do 15 grudnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
21

grudnia2

1 termin

21 grudnia2
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za listopad lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 49 ust. 1 RehZawU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
31

grudnia

1 termin

31 grudnia
 • Należy skorygować odpis na ZFŚS za 2020 r., uwzględniając faktyczną zamiast planowanej przeciętną liczbę osób zatrudnionych na koniec roku w zakładzie pracy (§ 1 LiczZatrZfśsR).
    infoKALENDARZ
kadrowo-księgowy 2021
Idealnie sprawdza się w pracy!
 • format: 148x210 mm (A5)
 • wygodny układ dzień na stronie,
 • przed każdym miesiącem prezentacja najważniejszych terminów kadrowych i księgowych,
 • część merytoryczna zawierająca praktyczne zestawienia danych kadrowych i podatkowych.
2 sztuki – 10% taniej
3-4 sztuki – 15% taniej
5 i więcej sztuk – 20% taniej
Sprawdź
Aktualności
Wydłużenie możliwości polecania pracownikom pracy zdalnej
Bożena Lenart
Od 5.9.2020 r. nastąpi przedłużenie okresu, w którym praca zdalna może być polecana pracownikom – w celu przeciwdziałania COVID-19.
Czytaj dalej
Wydłużenie możliwości polecania pracownikom pracy zdalnej
Bożena Lenart

Przepis specustawy pozwalający pracodawcom na polecanie pracownikom pracy zdalnej traci moc z dniem 4.9.2020 r. Od 5.9.2020 r. nastąpi przedłużenie okresu, w którym taka praca może być polecana pracownikom – w celu przeciwdziałania COVID-19.

Przepis art. 3 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa), pozwalający pracodawcy na polecanie swoim pracownikom wykonywania pracy zdalnej traci moc z dniem 4.9.2020 r. Wynika to z art. 36 ust. 1 tej ustawy – wymienia on przepisy tracące moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie, co nastąpiło z dniem 8.3.2020 r.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie wykonywaniem pracy zdalnej − zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników – postanowiono o wydłużeniu tego terminu. Art. 3 specustawy został usunięty z katalogu przepisów wymienionych w art. 36 ust. 1. Ponadto zmienione zostało brzmienie ust. 1 w art. 3. Do 4.9.2020 r. przepis ten jedynie umożliwia pracodawcom − w celu przeciwdziałania COVID-19 − polecanie pracownikom wykonywania pracy zdalnej, tj. wykonywania, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Natomiast po zmianach (od 5.9.2020 r.) z przepisu tego wynika także, że praca zdalna w tym celu będzie mogła być pracownikom polecana w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Ważne
Ostatecznie możliwość polecania pracownikom pracy zdalnej od 5.9.2020 r. jest uzależniona od okresu trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Dodatkowo pracodawcy mogą stosować prace zdalną w okresie 3 miesięcy po odwołaniu tych stanów.

Niezależnie od nowelizacji ustawy z 2.3.2020 r. zapowiedziano także wprowadzenie przepisów regulujących pracę zdalną bezpośrednio do Kodeksu pracy, czyli na stałe. Wówczas praca zdalna mogłaby już być stosowana niezależnie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, zatem także po upływie ww. okresów.

Podstawa prawna:

 • art. 3, art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)
 • art. 4 pkt 1 i 7 ustawy z 24.7.2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1423)
Coroczny odpis podstawowy
Maciej Nałęcz
30 września to najpóźniejszy termin na przekazanie drugiej raty odpisu podstawowego na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Czytaj dalej
30 września to najpóźniejszy termin na przekazanie drugiej raty odpisu podstawowego na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Maciej Nałęcz

Coroczny odpis podstawowy to środki pieniężne naliczone w wysokości wskazanej w art. 5 ustawy z 4.3.1994 r., które pracodawca ma obowiązek przekazać na rachunek bankowy zfśs. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 4.3.1994 r. przekazanie środków nastąpić może w 2 ratach: do 31 maja danego roku 75% równowartości odpisu, do 30 września – pozostałe 25% równowartości odpisu.

W 2020 r. podstawą naliczania odpisu podstawowego i zwiększeń na ZFŚS jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie z drugiego półrocza roku 2018 (art. 5i FundŚwSocjU), które wynosi 4134,02 zł. W stosunku do roku 2019 podstawa naliczania wzrosła o 744,12 zł, a stawka odpisu podstawowego o 279,05 zł (wzrost o ponad 21%).

Odpis obowiązkowy w 2020 r.
Na jednego zatrudnionego % podstawy wymiaru Kwota
Pracownika 37,5 1550,26 zł
Pracownika wykonującego prace w szczególnie uciążliwych warunkach lub w szczególnym charakterze 50 2067,01 zł
Pracownika młodocianego 1. rok nauki 5 206,70 zł
2. rok nauki 6 248,04 zł
3. rok nauki 7 289,38 zł
Odpis nieobowiązkowy w 2020 r.
Na jednego zatrudnionego % podstawy wymiaru Kwota
W stosunku do pracownika, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności dodatkowo 6,25 dodatkowo 258,38 zł
Na każdego emeryta i rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę 6,25 258,38 zł
Odpis na jedną osobę
w 2020 r.
100% 75% 25%
Pracownik 1550,26 zł 1162,70 zł 387,56 zł
Pracownik wykonujący prace w szczególnie uciążliwych warunkach lub w szczególnym charakterze 2067,01 zł 1550,26 zł 516,75 zł
Pracownik
młodociany:
1 rok nauki
2 rok nauki
3 rok nauki


206,70 zł
248,04 zł
289,38 zł


155,03 zł
186,03 zł
217,04 zł


51,67 zł
62,01 zł
72,34 zł
Zwiększenie kwoty odpisu
w stosunku do pracownika,
wobec którego orzeczono
znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności
na każdego emeryta i
rencistę, nad którym
pracodawca sprawuje opiekę258,38 zł258,38 zł193,79 zł193,79 zł64,59 zł64,59 zł

Odprowadzanie odpisu podstawowego w czasie pandemii
Pracodawca dotknięty skutkami zwalczania pandemii COVID-19 może zawiesić obowiązek odprowadzania odpisu podstawowego (art. 15ge ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Do skorzystania z takiego zawieszenia obowiązku niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 • trwa stan zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,
 • u pracodawcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9 ustawy z 2.3.2020 r., lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb ust. 2 ustawy z 2.3.2020 r.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku, gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Przez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń rozumie się zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z uprawnienia o obniżeniu wymiaru czasu pracy lub objęciu pracownika przestojem ekonomicznym nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy); za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. Do kosztu wynagrodzeń pracowników nie zalicza się:
1) kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę,
2) kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono wynagrodzenie w trybie art. 15g ust. 8 ustawy z 2.3.2020 r., w wysokości odpowiadającej wysokości tego obniżenia.

Jeżeli u pracodawcy działają organizacje związkowe reprezentatywne, o których mowa w art. 15g ust. 11 pkt 1 albo pkt 2 ustawy z 2.3.2020 r., zawieszenie obowiązków następuje w porozumieniu z tymi organizacjami związkowymi. Pozostali pracodawcy spełniający ww. warunki o zawieszeniu obowiązków w zakresie zfśs mogą zdecydować jednostronnie.

Jeśli u pracodawcy obowiązuje wyższy poziom odpisu podstawowego niż obowiązujący na podstawie ustawy z 4.3.1994 r., to regulacje korzystniejsze nie są stosowane (art. 15ge ust. 3 ustawy z 2.3.2020 r.). Oznacza to, że u pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń nie stosuje się postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Opisana możliwość zawieszenia odpisu podstawowego oraz uchylenia odpisu w wysokości ponadustawowej może być stosowana tylko wyjątkowo w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanego z COVID-19. Poza tym okresem pracodawcy powinni stosować zasady ogólne ustawy z 4.3.1994 r.

Podstawa prawna

 • art. 15ge ust. 3 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)
 • w art. 5 ustawy z 4.3.1994 r. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1070 ze zm.)
Zaległy urlop
Maciej Nałęcz
30 września to najpóźniejszy termin na udzielenie zaległego urlopu, czyli niewykorzystanego przez pracownika urlopu za poprzedni rok kalendarzowy
Czytaj dalej
30 września to najpóźniejszy termin na udzielenie zaległego urlopu, czyli niewykorzystanego przez pracownika urlopu za poprzedni rok kalendarzowy
Maciej Nałęcz

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo. Jeśli się to nie uda, to dopuszczalne jest udzielenie niewykorzystanego w danym roku urlopu najpóźniej do końca września następnego roku (art. 168 KP).

Termin ten jest dochowany, gdy pracownik rozpoczął urlop przed upływem 30 września danego roku kalendarzowego. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie czterech dni urlopu na żądanie pracownika.

O udzieleniu urlopu wypoczynkowego zawsze decyduje pracodawca. Nawet naruszenie przez pracodawcę obowiązku udzielania pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego do 30 września kolejnego roku nie uprawnia pracownika do rozpoczęcia po tym terminie urlopu bez udzielenia zwolnienia przez pracodawcę (wyr. SN z 5.12.2000 r., I PKN 121/00, OSNAPiUS 2002, Nr 15, poz. 353).

Z uwagi na to, że udzielenie urlopu w omawianym terminie jest obowiązkiem pracodawcy, w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że pracodawca może jednostronnie wyznaczyć termin urlopu zaległego, i to nie tylko we wrześniu kolejnego roku, ale również i w pierwszych miesiącach kolejnego roku. Zatem zastosowanie przez pracodawcę art. 168 KP nie wymaga zgody pracownika (por. wyrok SN z 24.1.2006 r., I PK 124/05, OSNP 2006, Nr 23–24, poz. 354).

W 2020 roku uprawnienie do jednostronnego udzielania urlopu zaległego potwierdzone zostało w tzw. specustawie antycovidowej, zgodnie z którą w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać (art. 15gc ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Podstawa prawna

 • art. 15gc ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)
Premiera już we wrześniu
Zamów teraz z wysyłką 0 zł
RODO w zatrudnieniu
 • Kompendium wiedzy o wpływie RODO na przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia.
 • Pomocne wyjaśnienia po niejasnej i skomplikowanej tematyce RODO.
 • Problemy dotyczące współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi.
 • Rozwiązania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich.
151,05 zł
Kadry i płace w JST
 • Poradnik dotyczący zatrudniania pracowników samorządowych na podstawie umowy o pracę.
 • Najbardziej problematyczne aspekty związane z zatrudnianiem.
 • Omówienie nowych regulacji dotyczących m.in. PPK czy przepisów wprowadzonych Tarczą 4.0.
 • Gotowe wzory dokumentów.
 • Liczne przykłady w formie odpowiedzi na faktyczne zapytania pracowników.
141,55 zł
Kodeks pracy
Komentarz z aneksem do specustawy COVID-19
 • Kompleksowe omówienie Kodeksu pracy wraz z komentarzem do regulacji COVID-19 w zakresie prawa pracy.
 • Komentarz zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.
 • Uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w komentowanej ustawie.
 • Zawiera precyzyjną nawigacją wewnętrzną ułatwiającą szybką orientację w tekście.
 • Dodatkiem do komentarza jest dostęp online do aktów prawnych zawartych w publikacji.
254,15 zł
Ustawy towarzyszące
37,05 zł
Tłumaczenie (PL/UKR)
25,42 zł
Kieszonkowy zbiór ustaw
9,41 zł
Lista płac w praktyce
Gotowe schematy postępowania
 • Podręczne i kompleksowe źródło wiedzy w codziennej pracy działów kadrowo-płacowych.
 • Poradnik zawiera 15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac, w tym przykładowe listy płac.
 • Przedstawia wiele praktycznych rozwiązań, procedur i przykładów obliczeń oraz gotowe schematy postępowania.
 • Zawiera zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy.
 • Uwzględnia ważne zmiany prawne, orzeczenia sądów i stanowiska organów MRPiPS i PIP.
126,65 zł
Czas pracy
Rozliczanie czasu pracy
 • Kompendium wiedzy podejmujące tematykę czasu pracy, łączące w sobie zagadnienia kadrowe i płacowe.
 • Poradnik omawia dodatkowo problematykę ustalania i rozliczania nadgodzin.
 • W książce wykorzystano całe dostępne orzecznictwo SN dotyczące problematyki nadgodzin.
 • Duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać analizy i rozliczenia czasu pracy.
126,65 zł
Dokumentacja czasu pracy
 • Praktyczny poradnik podejmujący problematykę czasu pracy.
 • Zawiera analizę wszystkich dokumentów wewnętrznych pracodawcy, które mają wpływ lub związek z zarządzaniem czasu pracy.
 • Duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie są niezbędne, aby prawidłowo zarządzać czasem pracy.
 • Gotowe do wykorzystania wzory dokumentów.
126,65 zł
Pracownicze Plany Kapitałowe
Liczne przykłady z praktyki
Wdrożenie krok po kroku
 • Praktyczne opracowanie z zakresu PPK, uwzględniające regulacje COVID-19.
 • Najważniejsze zmiany w ustawie o PPK wraz z autorską interpretacją ich stosowania.
 • Zbiór gotowych wzorów dokumentów niezbędnych w działach księgowo-kadrowych.
 • Liczne przykłady i wyjaśnienia sytuacji związanych z wdrażaniem PPK.
109,65 zł
Komentarz do ustawy o PPK
 • Kompleksowe omówienie tematyki pracowniczych planów kapitałowych.
 • Komentarz uwzględnia m.in. regulacje spowodowane COVID-19 oraz przepisy zmieniające model funkcjonowania OFE.
 • Omówienie wszystkich przepisów wykonawczych.
 • Praktyczne doświadczenia z wdrażania PPK wśród największych pracodawców.
143,65 zł
PPK w sektorze publicznym. Etapy wdrożenia
Główne założenia PPK. Prawo Zamówień Publicznych a PPK. Umowy składające się na PPK. Charakter uczestnictwa w PPK
7 października 2020r. godz: 12:00-14:00
Prelegent: Oskar Sobolewski
149,00 zł z VAT
Dokumentacja pracownicza
Wzory z komentarzem
 • Praktyczny poradnik, dzięki któremu specjaliści ds. kadr przygotują indywidualne teczki pracowników oraz wypełnią znajdujące się w nich dokumenty,
 • Szczegółowo omawia zasady umożliwiające wykonanie obowiązku prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych z zatrudnieniem.
 • Zawiera aktualne formularze z wyjaśnieniami popartymi orzecznictwem i stanowiskami urzędowymi PIP i MRPiPS oraz licznymi przykładami zaczerpniętymi z praktyki.
 • Poradnik zawiera 200 wzorów dokumentów kadrowych w edytowalnej wersji, co umożliwia ich indywidualną modyfikację, drukowanie oraz archiwizację.
169,15 zł
Prowadzenie akt osobowych
Praktyczny poradnik omawiający czynności związane z prowadzeniem akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
126,65 zł
250 praktycznych wyjaśnień
Kompendium eksperckiej wiedzy na temat różnych aspektów dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem problematyki elektronizacji.
118,15 zł
Polecamy również
Fundusz świadczeń socjalnych
 • Kompleksowe opracowanie na temat regulaminu ZFŚS oraz zasad administrowania środkami tego funduszu.
 • Poradnik uwzględnia aktualny stan prawny i zawiera omówienie regulacji związanych m.in. z nowymi obowiązkami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych, podwyższeniem podstawy naliczania odpisu podstawowego i zwiększeń na fundusz czy nowymi limitami zwolnień PIT.
 • W publikacji zamieszczono komplet przykładowych wzorów dokumentów wykorzystywanych w procesie administrowania funduszem.
 • Poradnik przedstawia również przykładowe zapisy kształtujące dane świadczenie, a także omawia często występujące błędy, np. w zakresie wynagrodzenia u pracodawcy, jako kryterium zróżnicowania świadczenia.
126,65 zł
Zbiór przepisów
Książka zawiera komplet niezbędnych przepisów prawa pracy oraz 60 przydatnych tabelarycznych zestawień.
84,15 zł
Praktyczna analiza
Kompendium wiedzy dotyczące sytuacji prawno-pracowniczej przedsiębiorców zawierający analizę przepisów zawartych w Tarczy 4.0.
122,55 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy
BHP w placówkach oświatowych
 • Kompleksowe opracowanie zagadnienia BHP w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Objaśnia jak poprawnie zinterpretować przepisy i wdrożyć rozwiązania związane z BHP.
 • Omówienie zasad prowadzenia szkoleń BHP, w tym informacje potrzebne do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Szereg praktycznych podpowiedzi w postaci przykładów i tabel oraz wzory dokumentów.
126,65 zł
Zbiór przepisów 2020
 • Podręczny zbiór przepisów uwzględniający aktualne regulacje.
 • Zawiera aż 51 aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wszystkie przepisy pogrupowano w 16 działów tematycznych, ułatwiając odnalezienie szukanego aktu.
 • Kompletny zbiór najważniejszych przepisów, niezbędny w codziennej pracy specjalisty ds. bhp.
109,65 zł
Monitor Prawa Pracy
Kluczowe zagadnienia z zakresu prawa pracy
W tym numerze polecamy m.in.:
Ograniczenia praw zatrudnionych w tarczy 4.0 – niektóre refleksje w kontekście zasad konstytucyjnych
dr Małgorzata Mędrala
71,25 zł