Prawo pracy Zmiany 2023 Już 10 lutego!

Sprawdź
TERMINARZ KADROWEGO
WARTO WIEDZIEĆ
5

grudnia

1 termin

5 grudnia
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 grudnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
9

grudnia1

1 termin

9 grudnia1
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
12

grudnia2

1 termin

12 grudnia2
 • Zgłoszenie INTRASTAT za listopad (§ 4 IntrastatR).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
15

grudnia

2 terminy

15 grudnia
 • Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 grudnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

grudnia

2 terminy

20 grudnia
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za listopad lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
 • Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 grudnia deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
30

grudnia1

1 termin

30 grudnia1
 • Należy skorygować odpis na zfśs za 2022 r., uwzględniając faktyczną zamiast planowanej przeciętną liczbę osób zatrudnionych na koniec roku w zakładzie pracy (§ 1 LiczZa-trZfśsR).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
5

stycznia

1 termin

5 stycznia
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 stycznia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za grudzień 2022 r. (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
10

stycznia

2 terminy

10 stycznia
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za grudzień 2022 r. (§ 4 IntrastatR).
16

stycznia2

2 terminy

16 stycznia2
 • Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 stycznia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za grudzień 2022 r. (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
20

stycznia

2 terminy

20 stycznia
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za grudzień 2022 r. lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 stycznia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za grudzień 2022 r. (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
31

stycznia

2 terminy

31 stycznia
 • Pracodawca powinien poinformować pracowników o nietworzeniu zfśs lub niewypłacaniu świadczenia urlopowego (art. 3 ust. 3a FundŚwSocU).
 • Należy złożyć informację ZUS IWA, na podstawie której ZUS ustali stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy. ZUS IWA za 2022 r. zobowiązani są złożyć wszyscy płatnicy, którzy:
  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składki wypadkowej od 1.1. do 31.12.2022 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2023 r.,
  • w 2022 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31.12.2022 r. (art. 31 ust. 6 WypadkiU).
6

lutego2

1 termin

6 lutego2
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 lutego deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za styczeń (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

lutego

2 terminy

10 lutego
 • Dla pracodawcy to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za styczeń (§ 4 IntrastatR).
15

lutego

2 terminy

15 lutego
 • Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 lutego deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za styczeń (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

lutego

2 terminy

20 lutego
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za styczeń lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 49 ust. 1 RehZawU).
 • Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 lutego deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za styczeń (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
28

lutego

1 termin

28 lutego
 • Emeryt lub rencista oraz ich pracodawca lub zleceniodawca są zobowiązani zawiadomić ZUS o podjęciu działalności zarobkowej i o wysokości osiąganego dochodu. Po upływie roku kalendarzowego, do końca lutego, powinni poinformować również o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym. Reguła ta nie dotyczy jednak wszystkich emerytów. Obowiązek nie istnieje w przypadku tych osób, które przed podjęciem pracy zarobkowej osiągnęły wiek emerytalny – w przypadku kobiet 60, a mężczyzn 65 lat (§ 1 ust. 1 i § 5 ZawZmEmerRentR).
6

marca2

1 termin

6 marca2
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 marca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

marca

2 terminy

10 marca
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za luty (§ 4 IntrastatR).
15

marca

2 terminy

15 marca
 • Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 marca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

marca

2 terminy

20 marca
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za luty lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 49 ust. 1 RehZawU).
 • Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 marca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
31

marca

2 terminy

31 marca
 • Ostateczny termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastki” pracownikom jednostek sfery budżetowej (art. 5 ust. 2 RoczWynDodU).
 • Złożenie deklaracji ZUS ZSWA przez przedsiębiorców, którzy w 2022 r. zatrudniali pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (art. 38 ust. 2 EmerytPomU).
Najnowsze poradniki
Zmiany w przepisach
Lista płac 2023
179,00 zł
Zmiany 2023
139,00 zł
Wzory dokumentów
159,00 zł
Zmiany w KP 2023
Komentarz | Linia orzecznicza
 • Szczegółowy komentarz do nowelizacji Kodeksu pracy.
 • Zasady kontroli trzeźwości, przechowywanie informacji oraz częstotliwość przeprowadzonej kontroli.
 • Zasady wykonywania pracy zdalnej i prawa pracownika.
 • Obowiązki pracodawcy oraz kontrola w miejscu świadczenia pracy zdalnej.
 • BHP oraz RODO w pracy zdalnej.
149,00 zł
Praktyczny poradnik z wzorami
 • Omówienie pracy zdalnej w 4 aspektach: prawa pracy, BHP, IT i RODO.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące organizacji pracy zdalnej.
 • Przykłady obrazujące omawiane zagadnienia.
 • Wzory dokumentów niezbędne do wdrożenia pracy zdalnej.
169,00 zł
Aktualności
Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców od 1.1.2023 r.
Jadwiga Sztabińska
Od 1.1.2023 r. pracownik i zleceniobiorca mają prawo złożyć PIT-2 do trzech płatników, określając kwotę obniżającą zaliczkę podatkową od wypłat realizowanych przez każdego z nich.

Czytaj dalej
Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców od 1.1.2023 r.
Jadwiga Sztabińska

Od 1.1.2023 r. pracownik i zleceniobiorca mają prawo złożyć PIT-2 do trzech płatników, określając kwotę obniżającą zaliczkę podatkową od wypłat realizowanych przez każdego z nich. Pracodawca i zleceniodawca muszą wdrożyć ich decyzję najpóźniej od następnego miesiąca, w którym otrzymali ten dokument. W tym samym terminie stosują inne wnioski i oświadczenia wpływające zaliczkę podatkową i tym samym na wynagrodzenie do wypłaty.

Pracodawca i zleceniobiorca określają zasady, na jakich od 1.1.2023 r. pracownicy i zleceniobiorcy składają oświadczenia i wnioski, które wpływają na zaliczki od podatku dochodowego. Nie mogą jednak żądać wymiany dokumentów, którymi już dysponują, bo zachowują one ważność z mocy prawa. Muszą natomiast uwzględnić prawo pracowników i zleceniobiorców do dzielenia tzw. ulgi podatkowej (1/12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek) na maksymalnie trzy części. Przekłada się to bowiem – podobnie jak inne złożone oświadczenia i wnioski – na sposób liczenia kwot do wypłat dokonywanych od 1.1.2023 r. Używane w tym procesie pozostałe wskaźniki składkowo-podatkowe pozostały na dotychczasowym poziomie.

Jednakowe zasady składania oświadczeń i wniosków
Od 1.1.2023 r. wszystkie oświadczenia i wnioski, które wpływają na sposób obliczania zaliczki podatkowej, są składane i realizowane według jednolitych zasad. Jednak te, które zostały złożone przed tą datą są nadal ważne (np. PIT-2 lub wniosek o niestosowanie tzw. ulgi dla młodych). Tylko zmiana okoliczności, które uzasadniały ich przedłożenie, pociąga za sobą obowiązek wycofania lub modyfikacji dotychczasowego oświadczenia albo wniosku.

Jeden formularz ze wszystkimi oświadczeniami i wnioskami
Wszystkie oświadczenia i wnioski, które mają wpływ na wysokość zaliczki podatkowej, osoba zatrudniona może złożyć od 1.1.2023 r. na jednym formularzu, jeżeli zatrudniający wybierze ministerialny wzór PIT- 2 w wersji 9 lub sam przygotuje jeden dokument. Od tej daty może dostarczyć PIT-2 w celu obniżenia zaliczki o ulgę podatkową maksymalnie trzem płatnikom (m.in. pracodawcy, zleceniodawcy czy zlecającemu wykonanie dzieła).

WAŻNE
Zatrudniający obniża zaliczki podatkowe od wynagrodzeń wypłacanych w danym miesiącu jednej osobie z różnych tytułów (np. umów o pracę i o dzieło) o wartość wskazaną w PIT-2. Łączna wysokość zmniejszenia nie może przekroczyć tej kwoty.

Procedura obliczania zaliczki podatkowej
Ze zmianami w oświadczeniach i wnioskach wpływającymi na wysokość zaliczki podatkowej koresponduje modyfikacja trybu jej obliczania od 1.1.2023 r. Od tego dnia nadal obejmuje on dwa etapy, lecz każdy z nich może przebiegać inaczej niż przed tą datą – w zależności od złożonych przez osobę zatrudnioną oświadczeń i wniosków.

Podstawa prawna

 • ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)
 • art. 2 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)
Covidowa praca zdalna. Stan zagrożenia epidemicznego przedłużony do końca marca 2023 roku.
Oskar Sobolewski
Pracodawcy i pracownicy nadal mogą stosować przepisy o pracy zdalnej na podstawie ustawy covidowej.


Czytaj dalej
Covidowa praca zdalna. Nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego przedłużony do końca marca 2023 roku
Oskar Sobolewski

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z 16.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z którym stan zagrożenia epidemicznego został przedłużony do 31.3.2023 r. To oznacza, że pracodawcy i pracownicy nadal mogą stosować przepisy o pracy zdalnej na podstawie ustawy covidowej. Równolegle trwają prace w Parlamencie mające na celu wpisanie do Kodeksu Pracy przepisów o pracy zdalnej.

Minister Zdrowia 16.5.2022 r. zakończył formalnie w Polsce stan epidemii. Od tego czasu obowiązuje jednak stan zagrożenia epidemicznego. To oznacza, że praca zdalna wdrożona na podstawie przepisów covidowych nadal będzie obowiązywała. Zgodnie art. 3 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Praca zdalna nadal w Sejmie
Zgodnie z założeniem ustawodawcy praca zdalna ma zastąpić w treści przepisów Kodeksu pracy przepisy dotyczące telepracy. Projekt przewiduje zdefiniowanie pracy zdalnej jako pracy, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. To oznacza, że definicja pracy zdalnej będzie podobna do tej z art. 3 ustawy covidowej.

Stan prac legislacyjnych związanych z nowelizacją Kodeksu pracy
W grudniu 2022 r Senat przyjął nowelizację Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej wprowadzając do ustawy cztery poprawki. Na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zgłoszono oraz przyjęto dwie poprawki, o dłuższym vacatio legis dla pracy zdalnej a także o większej liczbie dni pracy zdalnej okazjonalnej. Następnie podczas procedowania ustawy na posiedzeniu Senatu zgłoszono dodatkowe dwa wnioski, które stały się finalnie kolejnymi przyjętymi przez Komisję Ustawodawczą oraz Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. W związku z tym Senat wprowadził cztery poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawą zajmie się teraz Sejm. Przewidywane dalsze prace nad ustawą będą miały miejsce w I kwartale 2023 r.


Podstawa prawna

 • rozporządzenie RM z 16.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2736)
Zmiany w podróżach służbowych krajowych od 1.1.2023 r. i zagranicznych
Marek Rotkiewicz
Zmiany te mają duży wpływ na wzajemne rozliczenia pracodawca – pracownik oraz wpływają na kwestie zwolnień podatkowych i ubezpieczeniowych.

Czytaj dalej
Zmiany w podróżach służbowych krajowych od 1.1.2023 r. i zagranicznych
Marek Rotkiewicz

Po zmianie stawki diety w podróżach służbowych na terenie kraju w 2022 r. z początkiem 2023 r. dieta wzrasta ponownie. Natomiast już od 29.11.2022 r. obowiązują zmiany w wysokości diet i limitów noclegowych dla wielu państw w delegacjach zagranicznych. Zmiany te mają duży wpływ na wzajemne rozliczenia pracodawca – pracownik, ale także wymuszają nowelizację części regulaminów wynagradzania oraz wpływają na kwestie zwolnień podatkowych i ubezpieczeniowych, w tym w związku z naliczaniem tzw. wirtualnej diety w międzynarodowych przewozach.

Wyższe diety krajowa i zagraniczne
Rozporządzenie MRiPS z 25.10.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2302) wprowadza dwie grupy zmian do rozporządzenia MPiPS z 29.1.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167):

 1. podwyższa do 45 zł dietę za podróże krajowe od 1.1.2023 r.,
 2. zmienia z dniem 29.11.2022 r. załącznik do rozporządzenia, która to zmiana podwyższa stawki diet lub limitów noclegowych dla części (nie wszystkich) państw – kwoty diet zostały zmienione dla 31 państw, natomiast kwoty limitów na nocleg do 42 państw, w tym ustalono kwotę diety i limitu na nocleg dla Watykanu a dla kilku państw przypisano wprost diety i limity noclegowe bez odwoływania się do stawek obowiązujących dla innych państw; dotyczy to państw takich jak: Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Palestyna, San Marino.

Zgodnie z zaleceniem Rządowego Centrum Legislacji nazwy państw: Koreańska Republika Ludowa, Macedonia, Mołdowa, Niderlandy, Republika Południowej Afryki, Republika Serbii, Republika Czarnogóry zastąpiono skróconymi nazwami w języku polskim zgodnie z „Urzędowym wykazem nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, tj. odpowiednio Korea Północna, Mołdawia, Holandia, Południowa Afryka, Serbia i Czarnogóra. Ponadto Czarnogórę i Serbię umieszczono w osobnych pozycjach.

Sposób naliczania świadczeń
Nie zmienia się nic w zakresie sposobu naliczania poszczególnych świadczeń i ich zakresu. Weźmy na przykład § 18, w oparciu o który pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kg, liczonej łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu, jeżeli podróż zagraniczna trwa ponad 30 dni lub jeżeli państwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie. Może wyrazić tylko wówczas, gdy spełniony jest jeden z tych warunków. Jeżeli nie jest spełniony to zgoda na przewóz bagażu większego niż ten, który jest opłacony w cenie bilety byłaby naruszeniem w jednostce finansów publicznych, u każdego pracodawcy wywoływałaby skutek podatkowo-ubezpieczeniowy (zwolnienia obejmują jedynie świadczenia do wysokości i ustalone na zasadach wskazanych w rozporządzeniu). Czyli nadal wyjazd na np. 29 dni do północnej Szwecji nie może łączyć się z opłaceniem bagażu większego niż opłacony w cenie biletu. Pomija się także kwestię zmian, jakie pojawiły się na przestrzeni lat w opłatach lotniczych – w cenie biletu obecnie bardzo często nie ma w praktyce żadnego bagażu.


Podstawa prawna

 • rozporządzenie MRiPS z 25.10.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2302)
    infoKALENDARZ
kadrowo-księgowy 2023
Idealnie sprawdza się w pracy!
 • Wygodny format 145x210 mm {A5},
 • wygodny układ dzień na stronie
 • najważniejsze terminy kadrowe i księgowe,
 • praktyczne zestawienia danych kadrowych i podatkowych.
2 sztuki – 10% taniej
3-4 sztuki – 15% taniej
5 sztuk i więcej – 20% taniej
Sprawdź
RODO W ZATRUDNIENIU
Zbiór modelowych rozwiązań
 • Kompendium wiedzy o wpływie RODO na przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia.
 • Pomocne wyjaśnienia po niejasnej i skomplikowanej tematyce RODO.
 • Problemy dotyczące współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi.
 • Rozwiązania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich.
135,15 zł
Kodeks pracy
Bestsellerowy komentarz do KP
 • Kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy.
 • Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, w tym regulacje związane z pandemią COVID-19, wprowadzane tzw. Tarczami antykryzysowymi.
 • Nowe wydanie zostało uzupełnione o najnowsze orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE, a także zaktualizowane pod kątem dotychczasowego dorobku doktryny.
 • Publikacja zawiera również omówienie najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy.
305,15 zł
53 akty prawne
85,00 zł
Ustawy towarzyszące
44,10 zł
Kieszonkowy zbiór ustaw
15,00 zł
Płace w praktyce
Lista płac ze zmianami na 2023
 • 15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac.
 • Praktyczne rozwiązania, procedury i przykłady obliczeń.
 • Przykładowe listy płac.
 • Zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy.
 • Zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń.
179,00 zł
System wynagradzania nauczycieli
 • Kompleksowy poradnik uwzględniający nowelizację z 5.8.2022 r.
 • Praktyczne rozwiązania, przykłady oraz odpowiedzi na pytania.
 • Edytowalne wzory dokumentów do pobrania.
159,00 zł
Metody naliczania płac
 • Poradnik szczegółowo analizujący sposób naliczania dwóch świadczeń.
 • Wskazanie innych świadczeń obliczanych na takich samych zasadach jak wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop.
 • Zawiera stanowiska urzędowe dotyczące opisywanej problematyki oraz orzecznictwo SN.
 • Duża liczba przykładów obrazujących faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać naliczeń.
126,65 zł
Czas pracy
Rozliczanie czasu pracy
 • Kompendium wiedzy czasu pracy, łączące zagadnienia kadrowe i płacowe.
 • Omówienie problematyki ustalania i rozliczania nadgodzin z orzecznictwem SN.
 • Przykłady obrazujące faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać analizy i rozliczenia czasu pracy.
126,65 zł
Czas pracy kierowców
 • Kompendium wiedzy dotyczące czasu pracy kierowców.
 • Zmiany wynikające z Pakietu Mobilności dotyczące m.in.: wynagrodzeń, czasu pracy, kar finansowych, kontroli firm transportowych.
 • Przykłady, wzory dokumentów, odpowiedzi na pytania.
135,15 zł
Czas pracy w instytucjach kultury
 • Praktyczne omówienie wszystkich kwestii związanych z czasem pracy w instytucjach kultury.
 • Przedstawienie zasad planowania czasu pracy oraz doboru wewnętrznych rozwiązań.
 • Liczne przykłady, a także wzory zapisów wewnętrznych regulacji, porozumień czy ustaleń.
 • Analizy konkretnych sytuacji opartych na autentycznych problemach zgłaszanych pracowników instytucji kultury.
118,15 zł
Dokumentacja czasu pracy
 • Praktyczny poradnik podejmujący problematykę czasu pracy.
 • Zawiera analizę wszystkich dokumentów wewnętrznych pracodawcy, które mają wpływ lub związek z zarządzaniem czasu pracy.
 • Duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie są niezbędne, aby prawidłowo zarządzać czasem pracy.
 • Gotowe do wykorzystania wzory dokumentów.
126,65 zł
Pracownicze Plany Kapitałowe
Liczne przykłady z praktyki
Wdrożenie krok po kroku
 • Praktyczne opracowanie z zakresu PPK, uwzględniające regulacje COVID-19.
 • Najważniejsze zmiany w ustawie o PPK wraz z autorską interpretacją ich stosowania.
 • Zbiór gotowych wzorów dokumentów niezbędnych w działach księgowo-kadrowych.
 • Liczne przykłady i wyjaśnienia sytuacji związanych z wdrażaniem PPK.
109,65 zł
Komentarz do ustawy o PPK
 • Szczegółowe omówienie tematyki pracowniczych planów kapitałowych.
 • Uwzględnia zmiany dotyczące m.in.: wpłat dodatkowych, wpłat powitalnych, dopłat rocznych, wypłat a także połączeń funduszy.
 • Informacje, które pozwolą prawidłowo tworzyć oraz prowadzić PPK.
169,15 zł
Dokumentacja pracownicza
Jedyny poradnik na rynku
 • Przedstawienie zasad przejścia z dokumentacji papierowej na elektroniczną z uwzględnieniem wymagań prawnych i technicznych dotyczących prowadzenia i przechowywania takiej dokumentacji.
 • Poradnik prezentuje wszystkie dostępne stanowiska urzędowe MRPiT, MC oraz UODO.
 • Zawiera dużą liczbę przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć pracodawca, aby prawidłowo przeprowadzić proces elektronizacji dokumentacji pracowniczej.
118,15 zł
Wzory z komentarzem
 • Praktyczny poradnik, dzięki któremu specjaliści ds. kadr przygotują indywidualne teczki pracowników oraz wypełnią znajdujące się w nich dokumenty,
 • Szczegółowo omawia zasady umożliwiające wykonanie obowiązku prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych z zatrudnieniem.
 • Zawiera aktualne formularze z wyjaśnieniami popartymi orzecznictwem i stanowiskami urzędowymi PIP i MRPiPS oraz licznymi przykładami zaczerpniętymi z praktyki.
 • Poradnik zawiera 200 wzorów dokumentów kadrowych w edytowalnej wersji, co umożliwia ich indywidualną modyfikację, drukowanie oraz archiwizację.
169,15 zł
Prowadzenie akt osobowych
Praktyczny poradnik omawiający czynności związane z prowadzeniem akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
126,65 zł
250 praktycznych wyjaśnień
Kompendium eksperckiej wiedzy na temat różnych aspektów dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem problematyki elektronizacji.
118,15 zł
Compliance
Pierwszy poradnik na rynku!
 • Szczegółowe omówienie obszarów, których może dotyczyć zgłoszenie naruszenia prawa przez sygnalistę.
 • Praktyczne omówienie zasad wdrożenia w organizacji właściwych procedur ochrony sygnalistów.
 • Duża liczba przykładów oraz wyróżnienie zagadnień szczególnie ważnych w treści książki.
 • Liczne wzory dokumentów związane ze zgłaszaniem naruszeń przez sygnalistów, w tym przykłady procedur.
126,65 zł
Procedury, wzory, orzecznictwo
 • Praktyczne przedstawienie i omówienie regulacji i procedur ochrony sygnalistów.
 • Omówienie ogólnych zagadnień dotyczących dyrektywy 2019/1937 oraz jej implementacji.
 • Uwzględniono zagadnienia związane z projektowanym rozwiązaniem krajowym w postaci ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (projekt RCL Nr UC101).
 • Metodyka zawiera wzory odnoszące się do przedmiotowej tematyki, w tym: procedura zgłoszenia i jego rozpoznania, czy procedury ochronne.
152,15 zł
Obowiązki pracodawcy
 • praktyczne przedstawienie procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych oraz dróg wdrożenia tych procedur w zakładach pracy,
 • metodyka wskazuje zagrożenia i proponuje rozwiązania w postaci wprowadzenia określonych procedur i działań,
 • zagadnienia zostały opisane w ujęciu całościowym i przekrojowym z uwzględnieniem problemów biznesowych jakie mogą wynikać z przepisów,
 • w opracowaniu uwzględniono problematykę systemu compliance, który ma zapewnić funkcjonowanie firmy zgodnie z przepisami prawa.
143,65 zł
Ochrona danych w 16 krokach
 • poradnik szczegółowo analizuje problematykę ochrony danych osobowych, opierając kryteria oceny na ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych,
 • przedstawia 4 fazy związane z projektem wdrożenia i utrzymania efektywnego i holistycznego systemu ochrony danych osobowych,
 • identyfikuje przypadki i kryteria oceny wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz wagę zagrożeń,
 • metodyka omawia również wyniki audytu i oceny skutków dla ochrony danych (DPIA), w tym analizy ryzyka, zgodnie z wymogami art. 32 i art. 35 RODO.
152,15 zł
Polecamy również
167 wzorów dokumentów
 • Uwagi, objaśnienia i odwołania do KP i KC.
 • Uwzględnia zmiany dotyczące pracy zdalnej i kontroli trzeźwości oraz projekt zmian wdrożenia dyrektyw UE.
 • Edytowalne wzory dokumentów do pobrania.
199,00 zł
Zasiłki dla pracowników 2022
 • Praktyczny poradnik omawiający zasady, na jakich przysługują pracownikom świadczenia chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie.
 • Uwzględnia szerokie omówienie zmian w zasiłkach, które obowiązują od 1.1.2022 r.
 • Przedstawia omówienie zasad wliczania poszczególnych składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłków.
 • Zawiera liczne przykłady obrazujące poszczególne zagadnienia oraz wiele przeanalizowanych stanów faktycznych.
118,15 zł
Fundusz świadczeń socjalnych
Opracowanie na temat regulaminu ZFŚS oraz zasad administrowania środkami tego funduszu z wzorami.
126,65 zł
Podróże służbowe
Poradnik z wzorami uwzględniający zmiany dotyczące nowej stawki diety, kilometrówki i definicji podróży służbowej kierowców.
149,00 zł
Komentarz z orzecznictwem
Kompleksowe omówienie przepisów o związkach zawodowych z wyszczególnieniem elementów najważniejszych dla praktyki oraz wskazaniem linii orzeczniczej.
160,65 zł
Zasady zatrudniania cudzoziemców
 • Omówienie sytuacji prawnej poszczególnych grup obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy.
 • Liczne przykłady, wiele przeanalizowanych stanów faktycznych.
 • Szczegółowe omówienie skutków podatkowych wynikających ze specustawy.
109,65 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy
BHP w placówkach oświatowych
 • Kompleksowe opracowanie zagadnienia BHP w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Objaśnia jak poprawnie zinterpretować przepisy i wdrożyć rozwiązania związane z BHP.
 • Omówienie zasad prowadzenia szkoleń BHP, w tym informacje potrzebne do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Szereg praktycznych podpowiedzi w postaci przykładów i tabel oraz wzory dokumentów.
126,65 zł
Zbiór przepisów 2020
 • Podręczny zbiór przepisów uwzględniający aktualne regulacje.
 • Zawiera aż 51 aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wszystkie przepisy pogrupowano w 16 działów tematycznych, ułatwiając odnalezienie szukanego aktu.
 • Kompletny zbiór najważniejszych przepisów, niezbędny w codziennej pracy specjalisty ds. bhp.
109,65 zł
Monitor Prawa Pracy
Kluczowe zagadnienia z zakresu prawa pracy
W tym numerze polecamy m.in.:
Pojęcie i dopuszczalność pracy zdalnej w świetle przygotowywanych zmian Kodeksu pracy
dr hab. Dariusz Makowski
139,00 zł
Prenumerata 2023
 • 4 numery czasopisma
 • Dostęp do bazy artykułów
  on-line, zawierającej ponad 2300 tekstów
549,00 zł
Sprawdź