Zmiany w prawie pracy 2022 r. Już 7 października

Sprawdź
TERMINARZ KADROWEGO
WARTO WIEDZIEĆ
5

września

1 termin

5 września
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 września deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za sierpień (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
9

września

1 termin1

9 września1
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
12

września2

2 terminy

12 września2
 • Zgłoszenie INTRASTAT za sierpień (§ 4 IntrastatR).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
15

września

2 terminy

15 września
 • Płatnicy składek posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 września de-klarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za sierpień (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

września

2 terminy

20 września
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za sierpień lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Płatnicy składek, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów bu-dżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 września deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za sierpień (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
30

września

2 terminy

30 września
 • Ostateczny termin udzielenia pracownikom urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego za rok 2021 (art. 168 KP).
 • Termin wpłaty drugiej raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2022 r. Przepisy ustawy o zfśs wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjal-nego, jednak niewątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona co-rocznie kwota, którą pracodawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek zfśs. Wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób (art. 6 ust. 2 FundŚwSocU).
5

października

1 termin

5 października
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 października deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za wrzesień (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
10

października

2 terminy

10 października
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za wrzesień (§ 4 IntrastatR).
17

października

2 terminy2

17 października2
 • Płatnicy składek posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 października deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za wrzesień (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

października

2 terminy

20 października
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za wrzesień lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Płatnicy składek, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów bu-dżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 października deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za wrzesień (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
7

listopada2

1 termin

7 listopada2
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 listopada deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za październik (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

listopada

2 terminy

10 listopada
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za październik (§ 4 IntrastatR).
15

listopada

2 terminy

15 listopada
 • Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 listopada deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają skład-ki za październik (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
21

listopada2

2 terminy

21 listopada2
 • Płatnicy składek posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 lipca dekla-rację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za czerwiec (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
30

listopada

2 terminy

30 listopada
 • Przyjęcie przez organ administracji rządowej programu współpracy z organizacjami poza-rządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 PożytPublU. Program przyj-mowany jest przez organ administracji rządowej (wojewoda, minister) w drodze zarządze-nia na okres od roku do 5 lat, po konsultacjach z ww. podmiotami (art. 5b ust. 1 oraz art. 5a ust. 1 PożytPublU).
 • Uchwalenie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 PożytPu-blU, przeprowadzonymi w sposób określony w art. 5 ust. 5) rocznego programu współ-pracy z organizacjami pozarządowymi aktualnego na rok następny (art. 5a ust. 1 PożytPu-blU).
5

grudnia

1 termin

5 grudnia
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 grudnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
9

grudnia1

1 termin

9 grudnia1
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
12

grudnia2

1 termin

12 grudnia2
 • Zgłoszenie INTRASTAT za listopad (§ 4 IntrastatR).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
15

grudnia

2 terminy

15 grudnia
 • Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 grudnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

grudnia

2 terminy

20 grudnia
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za listopad lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
 • Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 grudnia deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za listopad (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
30

grudnia1

1 termin

30 grudnia1
 • Należy skorygować odpis na zfśs za 2022 r., uwzględniając faktyczną zamiast planowanej przeciętną liczbę osób zatrudnionych na koniec roku w zakładzie pracy (§ 1 LiczZa-trZfśsR).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
    infoKALENDARZ
kadrowo-księgowy 2023
Idealnie sprawdza się w pracy!
 • Wygodny format 145x210 mm {A5},
 • wygodny układ dzień na stronie
 • najważniejsze terminy kadrowe i księgowe,
 • praktyczne zestawienia danych kadrowych i podatkowych.
2 sztuki – 10% taniej
3-4 sztuki – 15% taniej
5 sztuk i więcej – 20% taniej
Sprawdź
Najnowsze poradniki
Zmiany w przepisach 2022
Wzory dokumentów
151,05 zł
Specustawa ukraińska
109,65 zł
Korekty w Polskim Ładzie
109,65 zł
Aktualności
Najważniejsze planowane zmiany w prawie pracy
Maciej Nałęcz
Obecnie toczą się prace nad wdrożeniem do Kodeksu pracy oraz innych ustaw postanowień dwóch dyrektyw.


Czytaj dalej
Najważniejsze planowane zmiany w prawie pracy
Maciej Nałęcz

Obecnie toczą się prace nad wdrożeniem do Kodeksu pracy oraz innych ustaw postanowień dwóch dyrektyw, tj. dyrektywy 2019/1158 z 20.6.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE oraz dyrektywy 2019/1152 z 20.6.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą m.in. rozszerzenia uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych, umów o pracę na okres próbny i na czas określony, zakresu informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia, dodatkowego zatrudnienia, przerw w pracy.

urlop rodzicielski podwyższenie łącznego wymiaru urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców do 41 tygodni oraz do 43 tygodni (w przypadku urodzenia bliźniaków), przy jednoczesnym zagwarantowaniu każdemu z rodziców nieprzenoszalnej części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni
nowy urlop opiekuńczy wprowadzenie nowego urlopu – opiekuńczego – w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych; urlop (bezpłatny) przysługiwałby w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym
nowe zwolnienie od pracy nowe zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika; wymiar 2 dni (albo 16 godzin) w roku kalendarzowym, prawo do 50% wynagrodzenia (liczonego jak wynagrodzenie urlopowe)
umowa o pracę na okres próbny wprowadzenie nowych okresów wypowiedzenia umów o pracę na okres próbny i możliwości ich modyfikacji przez strony umowy
dodatkowe zatrudnienie wprowadzenie dla pracodawcy zakazu zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą
zgoda rodzica na pracę w godzinach nadliczbowych, w nocy, itp. wydłużenie z 4. do 8. roku życia dziecka, do ukończenia którego pracodawca nie może polecać pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy tylko za jego zgodą
forma wniosku o korzystanie z uprawnieniń rodzicielskich wprowadzenie możliwości składania wniosków przez pracowników wnioskujących o uprawnienia rodzicielskie, o których mowa w dziale VIII KP („Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem”), a także o urlop opiekuńczy w postaci papierowej lub elektronicznej
wprowadzenie możliwości składania wniosków przez pracowników wnioskujących o uprawnienia rodzicielskie, o których mowa w dziale VIII KP („Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem”), a także o urlop opiekuńczy w postaci papierowej lub elektronicznej wprowadzenie dla pracodawcy obowiązku wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie, obowiązku konsultacji związkowej tej przyczyny oraz wprowadzenie możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy, jeżeli wypowiedzenie naruszyło przepisy albo było nieuzasadnione
nowe płatne przerwy w pracy wprowadzenie dwóch dodatkowych (płatnych) 15-minutowych przerw w pracy; pierwsza gdyby dobowy wymiar czasu pracy był dłuższy niż 9 godzin, a druga – gdyby był dłuższy niż 16 godzin

Podstawa prawna

 • dyrektywa 2019/1158 z 20.6.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE L Nr 188, str. 79)
 • dyrektywa 2019/1152 z 20.6.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L Nr 186, str. 105)
Dieta z tytułu podróży służbowej
Oskar Sobolewski
Na początku sierpnia do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia mający na celu podwyższenie wysokości diety z tytułu podróży służbowej.


Czytaj dalej
Planowane poniesienie diety z tytułu podróży służbowej krajowej. Zmiany również w podróżach za granicę
Oskar Sobolewski

Na początku sierpnia do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia mający na celu podwyższenie wysokości diety z tytułu podróży służbowej. Byłaby to druga podwyżka diety w ciągu kilku miesięcy. Od 28.7.2022 r. wysokość diety została podwyższona do 38 zł, zgodnie z projektem, od stycznia 2023 r. wynosiłaby już 45 zł. Jest to związane przede wszystkim z prognozowanym wzrostem inflacji w kolejnych miesiącach. Rozporządzenie przewiduje również zmiany w dietach z tytułu podróży za granice.

W rozporządzeniu MPiPS z 29.1.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej resort odpowiedzialny za pracę planuje wprowadzić następujące zmiany: po pierwsze dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 45 zł za dobę podróży, a po drugie załącznik do rozporządzenia w którym są określone wysokości diet z tytułu podróży za graniczne otrzyma nowe brzmienie.

W związku z wysoką inflacją, resort rodziny zdecydował się na kontynuowanie podwyżki wysokości diety z tytułu podróży służbowej od 1.1.2023 r. o 7 zł, czyli z 38 zł do 45 zł. To oznacza, że poza samą dietą wzrosną również świadczenia z nią powiązane. Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 9 zł (obecnie jest to 7,60 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 67,50 zł (obecnie jest to 57 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 900 zł (obecnie jest to 760 zł).

Ważne!
Zgodnie z projektem rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w części dotyczącej zmian dotyczących podróży zagranicznych, natomiast podwyżka diety krajowej do 45 zł będzie obowiązywała od 1.1.2023 r. Rozporządzenie jest obecnie w konsultacjach społecznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 775 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z wymienionym przepisem minister właściwy do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Rozporządzenie powinno w szczególności określać wysokość diet, z uwzględnieniem czasu trwania podróży, a w przypadku podróży poza granicami kraju – walutę, w jakiej będzie ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych państwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków.

Obecne kwoty limitów za nocleg oraz diet przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązują od 1.3.2013 r. i wymagają skorygowania. Zgodnie z tym samym rozporządzeniem do lipca 2022 roku funkcjonowała wysokość diety w podróży krajowej, ale 28.7.2022 r. weszła w życie zmiana i dieta wzrosła do 38 zł za każdy dzień. Co ważne treści określone przedmiotowym rozporządzeniem mają szerokie i dość powszechne zastosowanie. Dotyczą one zwrotu należności za podróże służbowe nie tylko pracowników sfery budżetowej (państwowej i samorządowej), ale i żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników zatrudnionych u innych pracodawców.

Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę. Obowiązujące u danego pracodawcy regulacje mogą przewidywać inne warunki zwrotu należności za podróże służbowe, niż wynikające z przepisów mających zastosowanie do wypłacania należności za podróże służbowe pracowników sfery budżetowej, z tym jednak, że nie mogą one ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej. Tylko wtedy, kiedy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa nie zawiera postanowień, o których mowa wyżej, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej według przepisów rozporządzenia.


Podstawa prawna

 • rozporządzenie MPiPS z 29.1.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.)
Zmiany w urlopie dla rodziców adopcyjnych
Bożena Lenart
W Sejmie procedowany jest obecnie projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.Czytaj dalej
Projektowane zmiany w zakresie urlopów dla rodziców adopcyjnych
Bożena Lenart

W Sejmie procedowany jest obecnie projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projekt ten zmienia także przepisy Kodeksu pracy w zakresie urlopów ojcowskich, urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskich dla rodziców adopcyjnych.

Projektowane zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (zwanego dalej urlopem adopcyjnym) oraz urlopu rodzicielskiego mają na celu umożliwienie rodzicom adopcyjnym sprawowania opieki także nad starszym dzieckiem (dziećmi) niż w obecnie obowiązującym stanie prawnym. Jak wynika z uzasadnienia do tego projektu budowanie więzi w przypadku dzieci starszych jest nierzadko trudniejsze i wymaga od rodziców adopcyjnych więcej pracy, zaangażowania, a przede wszystkim czasu. Urlopy przysługujące na starsze (niż obecnie) dzieci mają umożliwić także takiemu dziecku przyjętemu na wychowanie zaaklimatyzowanie się w nowej rodzinie, a rodzicom adopcyjnym stworzyć możliwości sprawowania stałej opieki nad dzieckiem oraz umożliwić nawiązanie więzi rodzinnych, co ma kluczowe znaczenie w okresie pierwszych, trudnych zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci, miesięcy, gdy dziecko pojawia się w rodzinie.

Zmiany w urlopie ojcowskim
Po zmianach pracownik-ojciec będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. Wymiar urlopu (2 tygodnie) i okres na jego wykorzystanie (24 miesiące od uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie) pozostaną bez zmian.

W przepisach przejściowych przewiduje się, że pracownik-ojciec wychowujący dziecko, który przysposobił dziecko przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy i nie wykorzystał urlopu ojcowskiego (lub jego części) na obecnych zasadach, będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego (lub niewykorzystanej części tego urlopu) na nowych zasadach. Prawo to będzie mu przysługiwało przez okres od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy do dnia upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Zmiany w urlopie adopcyjnym
Projekt wydłuża wiek dziecka przyjętego na wychowanie, do którego pracownik będzie mógł korzystać z urlopu adopcyjnego – będzie to możliwe do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. Natomiast nie przewiduje się żadnych zmian odnośnie do urlopu adopcyjnego przysługującego pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza – w przepisach pozostaje wiek dziecka 7. albo 10. rok życia jako granica, do której pracownik może korzystać z tego urlopu.

Zgodnie z projektem pracownik, który w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będzie korzystał z urlopu adopcyjnego, udzielonego zgodnie z obecnymi przepisami, będzie miał prawo do korzystania z tego urlopu na nowych (projektowanych) zasadach.

Zmiany w urlopie rodzicielskim
Także w przypadku urlopu rodzicielskiego zgodnie z projektem będzie on przysługiwał w dotychczasowym wymiarze (tj. 32, 34 albo 29 tygodni), jednak wydłużony zostanie wiek dziecka przyjętego na wychowanie, do którego pracownik będzie mógł korzystać z tego urlopu – będzie to możliwe do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Z przepisów przejściowych do projektowanej ustawy wynika, że pracownik, który w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego udzielonego zgodnie z obecnymi przepisami, będzie miał prawo do urlopu na nowych (projektowanych) zasadach.

Od kiedy zaczną obowiązywać zmiany
Proponuje się, aby w ww. zakresie ustawa weszła w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.


Podstawa prawna

 • art. 4, art. 31-35 i art. 39 ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2429)
RODO W ZATRUDNIENIU
Zbiór modelowych rozwiązań
 • Kompendium wiedzy o wpływie RODO na przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia.
 • Pomocne wyjaśnienia po niejasnej i skomplikowanej tematyce RODO.
 • Problemy dotyczące współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi.
 • Rozwiązania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich.
135,15 zł
Kodeks pracy
Bestsellerowy komentarz do KP
 • Kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy.
 • Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, w tym regulacje związane z pandemią COVID-19, wprowadzane tzw. Tarczami antykryzysowymi.
 • Nowe wydanie zostało uzupełnione o najnowsze orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE, a także zaktualizowane pod kątem dotychczasowego dorobku doktryny.
 • Publikacja zawiera również omówienie najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy.
305,15 zł
53 akty prawne
58,65 zł
Ustawy towarzyszące
46,55 zł
Kieszonkowy zbiór ustaw
11,40 zł
Płace w praktyce
Lista płac 2022
 • 15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac.
 • Wiele praktycznych rozwiązań, procedur i przykładów obliczeń.
 • Przykładowe listy płac.
 • Zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy.
 • Zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń.
135,15 zł
Metody naliczania płac
 • Poradnik szczegółowo analizujący sposób naliczania dwóch świadczeń.
 • Wskazanie innych świadczeń obliczanych na takich samych zasadach jak wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop.
 • Zawiera stanowiska urzędowe dotyczące opisywanej problematyki oraz orzecznictwo SN.
 • Duża liczba przykładów obrazujących faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać naliczeń.
126,65 zł
Czas pracy
Rozliczanie czasu pracy
 • Kompendium wiedzy podejmujące tematykę czasu pracy, łączące w sobie zagadnienia kadrowe i płacowe.
 • Poradnik omawia dodatkowo problematykę ustalania i rozliczania nadgodzin.
 • W książce wykorzystano całe dostępne orzecznictwo SN dotyczące problematyki nadgodzin.
 • Duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać analizy i rozliczenia czasu pracy.
126,65 zł
Czas pracy w instytucjach kultury
 • Praktyczne omówienie wszystkich kwestii związanych z czasem pracy w instytucjach kultury.
 • Przedstawienie zasad planowania czasu pracy oraz doboru wewnętrznych rozwiązań.
 • Liczne przykłady, a także wzory zapisów wewnętrznych regulacji, porozumień czy ustaleń.
 • Analizy konkretnych sytuacji opartych na autentycznych problemach zgłaszanych pracowników instytucji kultury.
118,15 zł
Dokumentacja czasu pracy
 • Praktyczny poradnik podejmujący problematykę czasu pracy.
 • Zawiera analizę wszystkich dokumentów wewnętrznych pracodawcy, które mają wpływ lub związek z zarządzaniem czasu pracy.
 • Duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie są niezbędne, aby prawidłowo zarządzać czasem pracy.
 • Gotowe do wykorzystania wzory dokumentów.
126,65 zł
Pracownicze Plany Kapitałowe
Liczne przykłady z praktyki
Wdrożenie krok po kroku
 • Praktyczne opracowanie z zakresu PPK, uwzględniające regulacje COVID-19.
 • Najważniejsze zmiany w ustawie o PPK wraz z autorską interpretacją ich stosowania.
 • Zbiór gotowych wzorów dokumentów niezbędnych w działach księgowo-kadrowych.
 • Liczne przykłady i wyjaśnienia sytuacji związanych z wdrażaniem PPK.
109,65 zł
Komentarz do ustawy o PPK
 • Kompleksowe omówienie tematyki pracowniczych planów kapitałowych.
 • Komentarz uwzględnia m.in. regulacje spowodowane COVID-19 oraz przepisy zmieniające model funkcjonowania OFE.
 • Omówienie wszystkich przepisów wykonawczych.
 • Praktyczne doświadczenia z wdrażania PPK wśród największych pracodawców.
160,55 zł
Dokumentacja pracownicza
Jedyny poradnik na rynku
 • Przedstawienie zasad przejścia z dokumentacji papierowej na elektroniczną z uwzględnieniem wymagań prawnych i technicznych dotyczących prowadzenia i przechowywania takiej dokumentacji.
 • Poradnik prezentuje wszystkie dostępne stanowiska urzędowe MRPiT, MC oraz UODO.
 • Zawiera dużą liczbę przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć pracodawca, aby prawidłowo przeprowadzić proces elektronizacji dokumentacji pracowniczej.
118,15 zł
Wzory z komentarzem
 • Praktyczny poradnik, dzięki któremu specjaliści ds. kadr przygotują indywidualne teczki pracowników oraz wypełnią znajdujące się w nich dokumenty,
 • Szczegółowo omawia zasady umożliwiające wykonanie obowiązku prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych z zatrudnieniem.
 • Zawiera aktualne formularze z wyjaśnieniami popartymi orzecznictwem i stanowiskami urzędowymi PIP i MRPiPS oraz licznymi przykładami zaczerpniętymi z praktyki.
 • Poradnik zawiera 200 wzorów dokumentów kadrowych w edytowalnej wersji, co umożliwia ich indywidualną modyfikację, drukowanie oraz archiwizację.
169,15 zł
Prowadzenie akt osobowych
Praktyczny poradnik omawiający czynności związane z prowadzeniem akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
126,65 zł
250 praktycznych wyjaśnień
Kompendium eksperckiej wiedzy na temat różnych aspektów dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem problematyki elektronizacji.
118,15 zł
Compliance
Pierwszy poradnik na rynku!
 • Szczegółowe omówienie obszarów, których może dotyczyć zgłoszenie naruszenia prawa przez sygnalistę.
 • Praktyczne omówienie zasad wdrożenia w organizacji właściwych procedur ochrony sygnalistów.
 • Duża liczba przykładów oraz wyróżnienie zagadnień szczególnie ważnych w treści książki.
 • Liczne wzory dokumentów związane ze zgłaszaniem naruszeń przez sygnalistów, w tym przykłady procedur.
126,65 zł
Procedury, wzory, orzecznictwo
 • Praktyczne przedstawienie i omówienie regulacji i procedur ochrony sygnalistów.
 • Omówienie ogólnych zagadnień dotyczących dyrektywy 2019/1937 oraz jej implementacji.
 • Uwzględniono zagadnienia związane z projektowanym rozwiązaniem krajowym w postaci ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (projekt RCL Nr UC101).
 • Metodyka zawiera wzory odnoszące się do przedmiotowej tematyki, w tym: procedura zgłoszenia i jego rozpoznania, czy procedury ochronne.
152,15 zł
Obsługa zgłoszeń sygnalistów w organizacjach Obsługa zgłoszeń sygnalistów w organizacjach
Obowiązki pracodawcy
 • praktyczne przedstawienie procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych oraz dróg wdrożenia tych procedur w zakładach pracy,
 • metodyka wskazuje zagrożenia i proponuje rozwiązania w postaci wprowadzenia określonych procedur i działań,
 • zagadnienia zostały opisane w ujęciu całościowym i przekrojowym z uwzględnieniem problemów biznesowych jakie mogą wynikać z przepisów,
 • w opracowaniu uwzględniono problematykę systemu compliance, który ma zapewnić funkcjonowanie firmy zgodnie z przepisami prawa.
143,65 zł
Ochrona danych w 16 krokach
 • poradnik szczegółowo analizuje problematykę ochrony danych osobowych, opierając kryteria oceny na ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych,
 • przedstawia 4 fazy związane z projektem wdrożenia i utrzymania efektywnego i holistycznego systemu ochrony danych osobowych,
 • identyfikuje przypadki i kryteria oceny wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz wagę zagrożeń,
 • metodyka omawia również wyniki audytu i oceny skutków dla ochrony danych (DPIA), w tym analizy ryzyka, zgodnie z wymogami art. 32 i art. 35 RODO.
152,15 zł
Polecamy również
Ustawa zasiłkowa
 • Praktyczny komentarz do ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Szczegółowo omawia zmiany wynikające z ustawy z 24.6.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Zawiera ponad 200 opisowych przykładów wyjaśniających zasady ustalania prawa do zasiłków i obliczania ich wysokości.
 • Zawiera również około 40 rozwiązań problemów występujących w praktyce, w formie pytań i odpowiedzi.
152,15 zł
Zasiłki dla pracowników 2022
 • Praktyczny poradnik omawiający zasady, na jakich przysługują pracownikom świadczenia chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie.
 • Uwzględnia szerokie omówienie zmian w zasiłkach, które obowiązują od 1.1.2022 r.
 • Przedstawia omówienie zasad wliczania poszczególnych składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłków.
 • Zawiera liczne przykłady obrazujące poszczególne zagadnienia oraz wiele przeanalizowanych stanów faktycznych.
118,15 zł
Fundusz świadczeń socjalnych
Opracowanie na temat regulaminu ZFŚS oraz zasad administrowania środkami tego funduszu z wzorami.
126,65 zł
Kadry i płace w JST
Poradnik dotyczący zatrudniania pracowników samorządowych na podstawie umowy o pracę z wzorami.
126,65 zł
Komentarz z orzecznictwem
Kompleksowe omówienie przepisów o związkach zawodowych z wyszczególnieniem elementów najważniejszych dla praktyki oraz wskazaniem linii orzeczniczej.
160,65 zł
Praktyczna analiza
Kompendium wiedzy dotyczące sytuacji prawno-pracowniczej przedsiębiorców zawierający analizę przepisów zawartych w Tarczy 4.0.
109,65 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy
BHP w placówkach oświatowych
 • Kompleksowe opracowanie zagadnienia BHP w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Objaśnia jak poprawnie zinterpretować przepisy i wdrożyć rozwiązania związane z BHP.
 • Omówienie zasad prowadzenia szkoleń BHP, w tym informacje potrzebne do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Szereg praktycznych podpowiedzi w postaci przykładów i tabel oraz wzory dokumentów.
126,65 zł
Zbiór przepisów 2020
 • Podręczny zbiór przepisów uwzględniający aktualne regulacje.
 • Zawiera aż 51 aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wszystkie przepisy pogrupowano w 16 działów tematycznych, ułatwiając odnalezienie szukanego aktu.
 • Kompletny zbiór najważniejszych przepisów, niezbędny w codziennej pracy specjalisty ds. bhp.
109,65 zł
Monitor Prawa Pracy
Kluczowe zagadnienia z zakresu prawa pracy
W tym numerze polecamy m.in.:
Pracownicze prawo do bycia offline
prof. dr hab. Leszek Mitrus
132,05 zł
Prenumerata 2022
 • 4 numery czasopisma
 • Dostęp do bazy artykułów on-line, zawierającej ponad 2300 tekstów
499,00 zł
Sprawdź