Prawo pracy

Wdrożenie ważnych zmian z 2023 r.

Sprawdź
Najnowsze poradniki
Zmiany w przepisach na 2023 rok
Zmiany w przepisach
169,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Prawa i obowiązki
169,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Wzory do pobrania
179,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:179,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Wzory do pobrania
169,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Kodeks pracy
Bestsellerowy komentarz ze zmianami na 2023 r.
 • Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy.
 • Uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne dotyczące m.in.: pracy zdalnej, kontroli trzeźwości pracowników, work-life balance i przejrzystych warunków pracy.
 • Zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.
 • Zawiera precyzyjną nawigację wewnętrzną ułatwiającą szybką orientację w tekście.
299,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:299,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
53 akty prawne
85,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:85,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Ustawy towarzyszące
49,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:49,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Kieszonkowy zbiór ustaw
12,75 zł
Najniższa cena:13,50 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:15,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Praca zdalna
Komentarz | Linia orzecznicza
 • Szczegółowy komentarz do nowelizacji Kodeksu pracy.
 • Zasady kontroli trzeźwości, przechowywanie informacji oraz częstotliwość przeprowadzonej kontroli.
 • Zasady wykonywania pracy zdalnej i prawa pracownika.
 • Obowiązki pracodawcy oraz kontrola w miejscu świadczenia pracy zdalnej.
 • BHP oraz RODO w pracy zdalnej.
126,65 zł
Najniższa cena:126,65 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Praktyczny poradnik z wzorami
 • Omówienie pracy zdalnej w 5 aspektach: prawa pracy, BHP, IT, RODO i HR.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące organizacji pracy zdalnej i kalkulowania ryczałtu.
 • Przykłady obrazujące omawiane zagadnienia.
 • Edytowalne wzory dokumentów niezbędne do wdrożenia pracy zdalnej.
169,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Work-life balance
Nowe prawa i obowiązki
 • Omówienie nowych regulacji prawnych związanych z implementacją dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.
 • Praktyczna analiza nowych rozwiązań pozwoli na bezproblemowe wprowadzenie w organizacji szeroko pojętego work-life balance.
169,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Szkolenie online
Rewolucyjne zmiany w prawie pracy 2023

Praca zdalna, „work life balance” oraz „work life integration”, badania trzeźwości pracowników, nowe zasady zawierania umowy na okres próbny oraz rozwiązywania umowy na czas określony, ochrona sygnalistów
 • 14 czerwca 2023 r.
  Godz. 10:00-15:00
Regulamin pracy
Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów
 • Szczegółowe omówienie nowelizacji KP, dotyczącej kontroli trzeźwości.
 • Omówienie wszystkich form monitoringu z przykładami odpowiednich postanowień regulaminów.
 • Przedstawienie dwóch wzorów regulaminów – tradycyjnego i dotyczącego firmy w pełni zelektronizowanej.
 • Duża liczba przykładów konkretnych postanowień regulaminu, które pracodawca może zastosować w swojej firmie.
 • Wzory dodatkowych dokumentów, które można połączyć z regulaminem pracy, jak np. procedura antymobbingowa czy załączniki BHP.
135,15 zł
Najniższa cena:143,10 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:159,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Płace w praktyce
Lista płac ze zmianami na 2023
 • 15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac.
 • Praktyczne rozwiązania, procedury i przykłady obliczeń.
 • Przykładowe listy płac.
 • Zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy.
 • Zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń.
152,15 zł
Najniższa cena:161,10 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:179,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
System wynagradzania nauczycieli
 • Kompleksowy poradnik uwzględniający nowelizację z 5.8.2022 r.
 • Praktyczne rozwiązania, przykłady oraz odpowiedzi na pytania.
 • Edytowalne wzory dokumentów do pobrania.
135,15 zł
Najniższa cena:159,00 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:159,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Metody naliczania płac
 • Poradnik szczegółowo analizujący sposób naliczania dwóch świadczeń.
 • Wskazanie innych świadczeń obliczanych na takich samych zasadach jak wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop.
 • Zawiera stanowiska urzędowe dotyczące opisywanej problematyki oraz orzecznictwo SN.
 • Duża liczba przykładów obrazujących faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać naliczeń.
126,65 zł
Najniższa cena:126,65 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
RODO w zatrudnieniu
Zbiór modelowych rozwiązań
 • Kompendium wiedzy o wpływie RODO na przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia.
 • Pomocne wyjaśnienia po niejasnej i skomplikowanej tematyce RODO.
 • Problemy dotyczące współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi.
 • Rozwiązania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich.
135,15 zł
Najniższa cena:135,15 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:159,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
TERMINARZ KADROWEGO
WARTO WIEDZIEĆ
6

marca2

1 termin

6 marca2
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 marca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
10

marca

2 terminy

10 marca
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za luty (§ 4 IntrastatR).
15

marca

2 terminy

15 marca
 • Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 marca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

marca

2 terminy

20 marca
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za luty lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 49 ust. 1 RehZawU).
 • Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 marca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za luty (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
31

marca

2 terminy

31 marca
 • Ostateczny termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastki” pracownikom jednostek sfery budżetowej (art. 5 ust. 2 RoczWynDodU).
 • Złożenie deklaracji ZUS ZSWA przez przedsiębiorców, którzy w 2022 r. zatrudniali pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (art. 38 ust. 2 EmerytPomU).
3

kwietnia2

1 termin

3 kwietnia2
 • Od 1 kwietnia obowiązują nowe stopy składek na ubezpieczenie wypadkowe. Dlatego od wszystkich wypłat dokonanych w kwietniu obliczamy składkę według stopy obowiązu-jącej w nowym roku składkowym (art. 2 pkt 8, art. 27 WypadkU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
5

kwietnia

1 termin

5 kwietnia
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 kwietnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za marzec (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
7

kwietnia1

1 termin

7 kwietnia1
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
11

kwietnia2

1 termin

11 kwietnia2
 • Zgłoszenie INTRASTAT za marzec (§ 4 IntrastatR).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
17

kwietnia2

2 terminy

17 kwietnia2
 • Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 kwietnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za marzec (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
20

kwietnia

3 terminy

20 kwietnia
 • Zawiadomienie od ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypad-kowe obowiązującej w danym roku składkowym – dotyczy płatnika zgłaszającego co najmniej 10 ubezpieczonych (art. 32 ust. 1 WypadkU).
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za marzec lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 kwietnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za marzec (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
28

kwietnia1

1 termin

28 kwietnia1
 • Obowiązek poinformowania przez ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązujące w danym roku składkowym – dotyczy płatni-ka zgłaszającego co najmniej 10 ubezpieczonych. W razie nieotrzymania zawiadomienia z ZUS w tym terminie, płatnik powinien zwrócić się do ZUS o podanie tej wysokości (art. 32 ust. 2 WypadkU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
5

maja

1 termin

5 maja
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 maja deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za kwiecień (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
10

maja

2 terminy

10 maja
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
 • Zgłoszenie INTRASTAT za kwiecień (§ 4 IntrastatR).
15

maja

2 terminy

15 maja
 • Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 maja deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za kwiecień (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
22

maja2

2 terminy

22 maja2
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za kwiecień lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Płatnicy składek, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów bu-dżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 maja deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za kwiecień (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
31

maja

1 termin

31 maja
 • Termin wpłaty pierwszej raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2023 r. – minimum 75%. Drugą ratę należy uiścić do 30.9.2023 r. Przepisy ustawy o zfśs wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjalnego, jednak nie-wątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona corocznie kwota, którą pracodawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek zfśs. Wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób (art. 6 ust. 2 FundŚwSocU).
5

czerwca

1 termin

5 czerwca
 • Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 czerwca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).
9

czerwca1

1 termin

9 czerwca1
 • Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
12

czerwca2

1 termin

12 czerwca2
 • Zgłoszenie INTRASTAT za maj (§ 4 IntrastatR).
*W terminach indeks górny oznacza:
1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy,
2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy.
15

czerwca

2 terminy

15 czerwca
 • Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 czerwca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).
 • Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).
20

czerwca

2 terminy

20 czerwca
 • Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za maj lub złożenie informacji ­INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).
 • Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 czerwca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).
Czas pracy
Rozliczanie czasu pracy
 • Kompendium wiedzy czasu pracy, łączące zagadnienia kadrowe i płacowe.
 • Omówienie problematyki ustalania i rozliczania nadgodzin z orzecznictwem SN.
 • Przykłady obrazujące faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać analizy i rozliczenia czasu pracy.
126,65 zł
Najniższa cena:126,65 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Czas pracy kierowców
 • Kompendium wiedzy dotyczące czasu pracy kierowców.
 • Zmiany wynikające z Pakietu Mobilności dotyczące m.in.: wynagrodzeń, czasu pracy, kar finansowych, kontroli firm transportowych.
 • Przykłady, wzory dokumentów, odpowiedzi na pytania.
135,15 zł
Najniższa cena:135,15 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:159,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Czas pracy w instytucjach kultury
 • Praktyczne omówienie wszystkich kwestii związanych z czasem pracy w instytucjach kultury.
 • Przedstawienie zasad planowania czasu pracy oraz doboru wewnętrznych rozwiązań.
 • Liczne przykłady, a także wzory zapisów wewnętrznych regulacji, porozumień czy ustaleń.
 • Analizy konkretnych sytuacji opartych na autentycznych problemach zgłaszanych pracowników instytucji kultury.
118,15 zł
Najniższa cena:118,15 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:139,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Dokumentacja czasu pracy
 • Praktyczny poradnik podejmujący problematykę czasu pracy.
 • Zawiera analizę wszystkich dokumentów wewnętrznych pracodawcy, które mają wpływ lub związek z zarządzaniem czasu pracy.
 • Duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie są niezbędne, aby prawidłowo zarządzać czasem pracy.
 • Gotowe do wykorzystania wzory dokumentów.
126,65 zł
Najniższa cena:126,65 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Pracownicze Plany Kapitałowe
Liczne przykłady z praktyki
Wdrożenie krok po kroku
 • Praktyczne opracowanie z zakresu PPK, uwzględniające regulacje COVID-19.
 • Najważniejsze zmiany w ustawie o PPK wraz z autorską interpretacją ich stosowania.
 • Zbiór gotowych wzorów dokumentów niezbędnych w działach księgowo-kadrowych.
 • Liczne przykłady i wyjaśnienia sytuacji związanych z wdrażaniem PPK.
109,65 zł
Najniższa cena:109,65 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:129,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Komentarz do ustawy o PPK
 • Szczegółowe omówienie tematyki pracowniczych planów kapitałowych.
 • Uwzględnia zmiany dotyczące m.in.: wpłat dodatkowych, wpłat powitalnych, dopłat rocznych, wypłat a także połączeń funduszy.
 • Informacje, które pozwolą prawidłowo tworzyć oraz prowadzić PPK.
169,15 zł
Najniższa cena:169,15 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:199,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Dokumentacja pracownicza
Jedyny poradnik na rynku
 • Przedstawienie zasad przejścia z dokumentacji papierowej na elektroniczną z uwzględnieniem wymagań prawnych i technicznych dotyczących prowadzenia i przechowywania takiej dokumentacji.
 • Poradnik prezentuje wszystkie dostępne stanowiska urzędowe MRPiT, MC oraz UODO.
 • Zawiera dużą liczbę przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć pracodawca, aby prawidłowo przeprowadzić proces elektronizacji dokumentacji pracowniczej.
118,15 zł
Najniższa cena:118,15 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:139,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Wzory z komentarzem
 • Praktyczny poradnik, dzięki któremu specjaliści ds. kadr przygotują indywidualne teczki pracowników oraz wypełnią znajdujące się w nich dokumenty,
 • Szczegółowo omawia zasady umożliwiające wykonanie obowiązku prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych z zatrudnieniem.
 • Zawiera aktualne formularze z wyjaśnieniami popartymi orzecznictwem i stanowiskami urzędowymi PIP i MRPiPS oraz licznymi przykładami zaczerpniętymi z praktyki.
 • Poradnik zawiera 200 wzorów dokumentów kadrowych w edytowalnej wersji, co umożliwia ich indywidualną modyfikację, drukowanie oraz archiwizację.
169,15 zł
Najniższa cena:169,15 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:199,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Prowadzenie akt w 2023 r.
Praktyczny poradnik omawiający czynności związane z prowadzeniem akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
179,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:179,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
250 praktycznych wyjaśnień
Kompendium eksperckiej wiedzy na temat różnych aspektów dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem problematyki elektronizacji.
118,15 zł
Najniższa cena:118,15 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:139,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Compliance
Procedury z wzorami
160,65 zł
Najniższa cena:160,65 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:189,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Obowiązki pracodawcy
143,65 zł
Najniższa cena:143,65 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Ochrona danych od A do Z
152,15 zł
Najniższa cena:152,15 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:179,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Praktyczny poradnik
126,65 zł
Najniższa cena:126,65 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Polecamy również
Komplet przepisów 2023
129,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:129,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Przegląd zmian
118,15 zł
Najniższa cena:139,00 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:139,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Przykłady rozliczeń
126,65 zł
Najniższa cena:134,10 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Poradnik dla JST
169,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:169,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Kompleksowe opracowanie
126,65 zł
Najniższa cena:126,65 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Umowy z objaśnieniami
169,15 zł
Najniższa cena:169,15 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:199,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Praktyczny komentarz
160,65 zł
Najniższa cena:160,65 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:189,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Zatrudnianie cudzoziemców
109,65 zł
Najniższa cena:109,65 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:129,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
BHP w placówkach oświatowych
 • Kompleksowe opracowanie zagadnienia BHP w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Objaśnia jak poprawnie zinterpretować przepisy i wdrożyć rozwiązania związane z BHP.
 • Omówienie zasad prowadzenia szkoleń BHP, w tym informacje potrzebne do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Szereg praktycznych podpowiedzi w postaci przykładów i tabel oraz wzory dokumentów.
126,65 zł
Najniższa cena:126,65 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Zbiór przepisów 2023
 • Podręczny zbiór przepisów uwzględniający aktualne regulacje.
 • Zawiera aż 51 aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wszystkie przepisy pogrupowano w 16 działów tematycznych, ułatwiając odnalezienie szukanego aktu.
 • Kompletny zbiór najważniejszych przepisów, niezbędny w codziennej pracy specjalisty ds. bhp.
149,00 zł
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.
Aktualności
Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców od 1.1.2023 r.
Jadwiga Sztabińska
Od 1.1.2023 r. pracownik i zleceniobiorca mają prawo złożyć PIT-2 do trzech płatników, określając kwotę obniżającą zaliczkę podatkową od wypłat realizowanych przez każdego z nich.

Czytaj dalej
Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców od 1.1.2023 r.
Jadwiga Sztabińska

Od 1.1.2023 r. pracownik i zleceniobiorca mają prawo złożyć PIT-2 do trzech płatników, określając kwotę obniżającą zaliczkę podatkową od wypłat realizowanych przez każdego z nich. Pracodawca i zleceniodawca muszą wdrożyć ich decyzję najpóźniej od następnego miesiąca, w którym otrzymali ten dokument. W tym samym terminie stosują inne wnioski i oświadczenia wpływające zaliczkę podatkową i tym samym na wynagrodzenie do wypłaty.

Pracodawca i zleceniobiorca określają zasady, na jakich od 1.1.2023 r. pracownicy i zleceniobiorcy składają oświadczenia i wnioski, które wpływają na zaliczki od podatku dochodowego. Nie mogą jednak żądać wymiany dokumentów, którymi już dysponują, bo zachowują one ważność z mocy prawa. Muszą natomiast uwzględnić prawo pracowników i zleceniobiorców do dzielenia tzw. ulgi podatkowej (1/12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek) na maksymalnie trzy części. Przekłada się to bowiem – podobnie jak inne złożone oświadczenia i wnioski – na sposób liczenia kwot do wypłat dokonywanych od 1.1.2023 r. Używane w tym procesie pozostałe wskaźniki składkowo-podatkowe pozostały na dotychczasowym poziomie.

Jednakowe zasady składania oświadczeń i wniosków
Od 1.1.2023 r. wszystkie oświadczenia i wnioski, które wpływają na sposób obliczania zaliczki podatkowej, są składane i realizowane według jednolitych zasad. Jednak te, które zostały złożone przed tą datą są nadal ważne (np. PIT-2 lub wniosek o niestosowanie tzw. ulgi dla młodych). Tylko zmiana okoliczności, które uzasadniały ich przedłożenie, pociąga za sobą obowiązek wycofania lub modyfikacji dotychczasowego oświadczenia albo wniosku.

Jeden formularz ze wszystkimi oświadczeniami i wnioskami
Wszystkie oświadczenia i wnioski, które mają wpływ na wysokość zaliczki podatkowej, osoba zatrudniona może złożyć od 1.1.2023 r. na jednym formularzu, jeżeli zatrudniający wybierze ministerialny wzór PIT- 2 w wersji 9 lub sam przygotuje jeden dokument. Od tej daty może dostarczyć PIT-2 w celu obniżenia zaliczki o ulgę podatkową maksymalnie trzem płatnikom (m.in. pracodawcy, zleceniodawcy czy zlecającemu wykonanie dzieła).

WAŻNE
Zatrudniający obniża zaliczki podatkowe od wynagrodzeń wypłacanych w danym miesiącu jednej osobie z różnych tytułów (np. umów o pracę i o dzieło) o wartość wskazaną w PIT-2. Łączna wysokość zmniejszenia nie może przekroczyć tej kwoty.

Procedura obliczania zaliczki podatkowej
Ze zmianami w oświadczeniach i wnioskach wpływającymi na wysokość zaliczki podatkowej koresponduje modyfikacja trybu jej obliczania od 1.1.2023 r. Od tego dnia nadal obejmuje on dwa etapy, lecz każdy z nich może przebiegać inaczej niż przed tą datą – w zależności od złożonych przez osobę zatrudnioną oświadczeń i wniosków.

Podstawa prawna

 • ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)
 • art. 2 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)
Diety z tytułu podróży służbowych
Oskar Sobolewski
Planowane poniesienie diety z tytułu podróży służbowej krajowej. Zmiany również w podróżach za granicę

Czytaj dalej
Planowane poniesienie diety z tytułu podróży służbowej krajowej. Zmiany również w podróżach za granicę
Oskar Sobolewski

Na początku sierpnia do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia mający na celu podwyższenie wysokości diety z tytułu podróży służbowej. Byłaby to druga podwyżka diety w ciągu kilku miesięcy. Od 28.7.2022 r. wysokość diety została podwyższona do 38 zł, zgodnie z projektem, od stycznia 2023 r. wynosiłaby już 45 zł. Jest to związane przede wszystkim z prognozowanym wzrostem inflacji w kolejnych miesiącach. Rozporządzenie przewiduje również zmiany w dietach z tytułu podróży za granice.

W rozporządzeniu MPiPS z 29.1.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej resort odpowiedzialny za pracę planuje wprowadzić następujące zmiany: po pierwsze dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 45 zł za dobę podróży, a po drugie załącznik do rozporządzenia w którym są określone wysokości diet z tytułu podróży za graniczne otrzyma nowe brzmienie.

W związku z wysoką inflacją, resort rodziny zdecydował się na kontynuowanie podwyżki wysokości diety z tytułu podróży służbowej od 1.1.2023 r. o 7 zł, czyli z 38 zł do 45 zł. To oznacza, że poza samą dietą wzrosną również świadczenia z nią powiązane. Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 9 zł (obecnie jest to 7,60 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 67,50 zł (obecnie jest to 57 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 900 zł (obecnie jest to 760 zł).

Ważne! Zgodnie z projektem rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w części dotyczącej zmian dotyczących podróży zagranicznych, natomiast podwyżka diety krajowej do 45 zł będzie obowiązywała od 1.1.2023 r. Rozporządzenie jest obecnie w konsultacjach społecznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 775 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z wymienionym przepisem minister właściwy do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Rozporządzenie powinno w szczególności określać wysokość diet, z uwzględnieniem czasu trwania podróży, a w przypadku podróży poza granicami kraju – walutę, w jakiej będzie ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych państwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków.

Obecne kwoty limitów za nocleg oraz diet przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązują od 1.3.2013 r. i wymagają skorygowania. Zgodnie z tym samym rozporządzeniem do lipca 2022 roku funkcjonowała wysokość diety w podróży krajowej, ale 28.7.2022 r. weszła w życie zmiana i dieta wzrosła do 38 zł za każdy dzień. Co ważne treści określone przedmiotowym rozporządzeniem mają szerokie i dość powszechne zastosowanie. Dotyczą one zwrotu należności za podróże służbowe nie tylko pracowników sfery budżetowej (państwowej i samorządowej), ale i żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników zatrudnionych u innych pracodawców.

Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę. Obowiązujące u danego pracodawcy regulacje mogą przewidywać inne warunki zwrotu należności za podróże służbowe, niż wynikające z przepisów mających zastosowanie do wypłacania należności za podróże służbowe pracowników sfery budżetowej, z tym jednak, że nie mogą one ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej. Tylko wtedy, kiedy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa nie zawiera postanowień, o których mowa wyżej, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej według przepisów rozporządzenia.


Podstawa prawna

 • rozporządzenie MPiPS z 29.1.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.)
Zmiany w zakresie urlopów dla rodziców adopcyjnych
Bożena Lenart
Zmiany mają na celu umożliwienie rodzicom adopcyjnym sprawowania opieki także nad starszym dzieckiem (dziećmi) niż w obecnie obowiązującym stanie prawnym.

Czytaj dalej
Projektowane zmiany w zakresie urlopów dla rodziców adopcyjnych
Bożena Lenart

W Sejmie jest procedowany obecnie projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projekt ten zmienia także przepisy Kodeksu pracy w zakresie urlopów ojcowskich, urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskich dla rodziców adopcyjnych.

Projektowane zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (zwanego dalej urlopem adopcyjnym) oraz urlopu rodzicielskiego mają na celu umożliwienie rodzicom adopcyjnym sprawowania opieki także nad starszym dzieckiem (dziećmi) niż w obecnie obowiązującym stanie prawnym. Jak wynika z uzasadnienia do tego projektu budowanie więzi w przypadku dzieci starszych jest nierzadko trudniejsze i wymaga od rodziców adopcyjnych więcej pracy, zaangażowania, a przede wszystkim czasu. Urlopy przysługujące na starsze (niż obecnie) dzieci mają umożliwić także takiemu dziecku przyjętemu na wychowanie zaaklimatyzowanie się w nowej rodzinie, a rodzicom adopcyjnym stworzyć możliwości sprawowania stałej opieki nad dzieckiem oraz umożliwić nawiązanie więzi rodzinnych, co ma kluczowe znaczenie w okresie pierwszych, trudnych zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci, miesięcy, gdy dziecko pojawia się w rodzinie.

Zmiany w urlopie ojcowskim
Po zmianach pracownik-ojciec będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. Wymiar urlopu (2 tygodnie) i okres na jego wykorzystanie (24 miesiące od uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie) pozostaną bez zmian.

W przepisach przejściowych przewiduje się, że pracownik-ojciec wychowujący dziecko, który przysposobił dziecko przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy i nie wykorzystał urlopu ojcowskiego (lub jego części) na obecnych zasadach, będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego (lub niewykorzystanej części tego urlopu) na nowych zasadach. Prawo to będzie mu przysługiwało przez okres od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy do dnia upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Zmiany w urlopie adopcyjnym
Projekt wydłuża wiek dziecka przyjętego na wychowanie, do którego pracownik będzie mógł korzystać z urlopu adopcyjnego – będzie to możliwe do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. Natomiast nie przewiduje się żadnych zmian odnośnie do urlopu adopcyjnego przysługującego pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza – w przepisach pozostaje wiek dziecka 7. albo 10. rok życia jako granica, do której pracownik może korzystać z tego urlopu.

Zgodnie z projektem pracownik, który w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będzie korzystał z urlopu adopcyjnego, udzielonego zgodnie z obecnymi przepisami, będzie miał prawo do korzystania z tego urlopu na nowych (projektowanych) zasadach.

Zmiany w urlopie rodzicielskim
Także w przypadku urlopu rodzicielskiego zgodnie z projektem będzie on przysługiwał w dotychczasowym wymiarze (tj. 32, 34 albo 29 tygodni), jednak wydłużony zostanie wiek dziecka przyjętego na wychowanie, do którego pracownik będzie mógł korzystać z tego urlopu – będzie to możliwe do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Z przepisów przejściowych do projektowanej ustawy wynika, że pracownik, który w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego udzielonego zgodnie z obecnymi przepisami, będzie miał prawo do urlopu na nowych (projektowanych) zasadach.

Od kiedy zaczną obowiązywać zmiany
Proponuje się, aby w ww. zakresie ustawa weszła w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.


Podstawa prawna

 • art. 4, art. 31-35 i art. 39 ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2429)
Monitor Prawa Pracy
Kluczowe zagadnienia z zakresu prawa pracy
W tym numerze polecamy m.in.:
Mediacja w sprawach o mobbing i jej konsekwencje w sferze prawno-psychologicznej.
Monika Sieklicka
126,65 zł
Najniższa cena:149,00 Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Najniższa cena
w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.
Cena katalogowa:149,00 Cena katalogowa: początkowa cena produktu. Cena katalogowa: początkowa cena produktu.