Adam Głębski

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (specjalizował się w ekonometrii i statystyce). Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe, od samego początku kariery zawodowej związany z sektorem finansów publicznych, zajmując stanowiska w komórkach finansowych najpierw w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi, następnie w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. Od 1993 r. pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi – obecnie Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń. Pełni także funkcję członka Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w Łodzi. Od 1999 r. na podstawie upoważnienia Krajowej Rady RIO współpracuje z Ministerstwem Finansów przy wdrażaniu systemów teleinformatycznych obsługujących sprawozdawczość budżetową, a od 2006 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Zespołu ds. eksploatacji systemu BeSTi@ (powołanego porozumieniem MF-KR RIO). Współautor „Metodyki opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego" zawierającej m.in. wzorzec wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, a także – z racji pełnionej funkcji w Zespole ds. eksploatacji systemu BeSTi@ – wzorów wieloletnich prognoz finansowych zawartych w projektach rozporządzeń Ministra Finansów. Autor modeli statystycznych oraz twórca rozwiązań informatycznych używanych w systemie BeSTi@ przez regionalne izby obrachunkowe, a także przez jednostki samorządu terytorialnego - w szczególności przy analizach wieloletnich prognoz finansowych.

 • Zmiany w funkcjonowaniu JST w związku z COVID-19
  %
  Praktyczne opracowanie skoncentrowane na jednostkach samorządu terytorialnego. Celem prezentowanej publikacji jest pokazanie konsekwencji i rozwiązań jakie zostały wdrożone w system funkcjonowania...
  Seria: Sektor publiczny w praktyce
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk
  77,40 zł
  129,00 zł
  Najniższa cena: 109,65 zł
  Praktyczne opracowanie skoncentrowane na jednostkach samorządu terytorialnego. Celem prezentowanej publikacji jest pokazanie konsekwencji i rozwiązań jakie zostały wdrożone w system funkcjonowania...