Adam Nosowski

Adiunkt w Katedrze Bankowości Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, naukowo i dydaktycznie zajmuje się kwestiami zarządzania instytucjami finansowymi oraz jego wsparcia technologiami informatycznymi, jest autorem i współautorem wielu publikacji dotyczących tych zagadnień.

 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
  %
  Instytucje kredytowe to podmioty o specyficznym zakresie i modelu działania, których cele i stosowane praktyki biznesowe przynajmniej częściowo muszą respektować rolę, jaką przypisano im w...
  Seria: Finanse
  Rok wydania: 2016 | Wersja: Druk, PDF
  67,15 zł
  79,00 zł
  Najniższa cena: 63,20 zł
  Instytucje kredytowe to podmioty o specyficznym zakresie i modelu działania, których cele i stosowane praktyki biznesowe przynajmniej częściowo muszą respektować rolę, jaką przypisano im w...
 • Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych
  %
  Zarządzanie procesami, jako jedna z podstawowych praktyk biznesowych współczesnych organizacji, stało się fundamentem i platformą integracyjną dla wielu inicjatyw przez nie podejmowanych. Książka...
  Seria: Finanse
  Rok wydania: 2010 | Wersja: PDF
  38,25 zł
  45,00 zł
  Najniższa cena: 36,00 zł
  Zarządzanie procesami, jako jedna z podstawowych praktyk biznesowych współczesnych organizacji, stało się fundamentem i platformą integracyjną dla wielu inicjatyw przez nie podejmowanych. Książka...