Adam Nosowski

Adiunkt w Katedrze Bankowości Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, naukowo i dydaktycznie zajmuje się kwestiami zarządzania instytucjami finansowymi oraz jego wsparcia technologiami informatycznymi, jest autorem i współautorem wielu publikacji dotyczących tych zagadnień.

  • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
    10% taniej
    Promocja
    Instytucje kredytowe to podmioty o specyficznym zakresie i modelu działania, których cele i stosowane praktyki biznesowe przynajmniej częściowo muszą respektować rolę, jaką przypisano im w...
    Seria: Finanse
    Rok wydania: 2016 | Wersja: Druk, PDF
    71,10 zł 79,00 zł
    Instytucje kredytowe to podmioty o specyficznym zakresie i modelu działania, których cele i stosowane praktyki biznesowe przynajmniej częściowo muszą respektować rolę, jaką przypisano im w...
  • Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych
    10% taniej
    Promocja
    Zarządzanie procesami, jako jedna z podstawowych praktyk biznesowych współczesnych organizacji, stało się fundamentem i platformą integracyjną dla wielu inicjatyw przez nie podejmowanych. Książka...
    Seria: Finanse
    Rok wydania: 2010 | Wersja: Druk, PDF
    40,50 zł 45,00 zł
    Zarządzanie procesami, jako jedna z podstawowych praktyk biznesowych współczesnych organizacji, stało się fundamentem i platformą integracyjną dla wielu inicjatyw przez nie podejmowanych. Książka...