Adrianna Gnatowska

Aplikant adwokacki, zajmuje się sprawami ochrony danych osobowych, w tym doradztwem przy wdrożeniach RODO oraz bieżącym doradztwem w sektorach energetycznym, finansowym, nieruchomości. Doradza w zakresie marketingu bezpośredniego (komunikacja marketingowa za pomocą e-mail, telefonu oraz cookies).

Jej doświadczenie obejmuje też szerokie spektrum spraw z obszaru prawa pracy, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników, zwolnienia grupowe i restrukturyzację zatrudnienia.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, studiowała też prawo na Uniwersytecie w Tartu (Estonia), a także na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła w Szkole IP prowadzonej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.