Agata Anna Wróbel

Absolwentka prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz prawa Uniwersytetu im. François Rabelais w Tours we Francji, gdzie w 2010 r. uzyskała dyplom Master II Professional-Juriste européen. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Marii Królikowskiej-Olczak pt. „Ochrona europejskich oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych”. Absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego, kursu prawa porównawczego na Międzynarodowym Wydziale Prawa Porównawczego w Strasburgu we Francji oraz szkoły letniej organizowanej przez WIPO "Advanced Summer School on Trademarks" Washington 2012. Podwójna stypendystka rządu francuskiego oraz uczestnik projektu „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców nauk społeczno–humanistycznych – Akronim D-RIM SH” realizowanego przez Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 8.2.1.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.