Agata Piszko

Prawnik, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania oświatą w JST. Członek stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA Polska. Słuchacz II roku seminarium doktoranckiego w zakresie nauk prawnych. Autor licznych komentarzy i opracowań, autor komentarza do ustawy – Karta Nauczyciela. Od 2015 r. prowadzi własną działalność doradczą i szkoleniową w zakresie tematyki oświatowej, w tym zakresie prowadzi stałą współpracę z JST oraz kancelarią prawną.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.