dr Agata Wróbel-Kryńska

Adwokat; Przewodnicząca Wydziału IV Międzynarodowego Polskiego Instytutu Notarialnego. stypentydystka rządu francuskiego, absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego oraz Master II Juriste Européen prowadzonych przez WPiA Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Tours, absolwentka szkoły prawa porównawczego na Faculté de droit comparé w Strasbourgu, specjalizuje się w prawie europejskim, w 2015 r. obroniła doktorat pt. Modele ochrony oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych ‒ problematyka prawna.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.