Agnieszka Bitkowska

Profesor nadzwyczajny Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach podejścia do zarządzania procesowego oraz współczesnych koncepcji i metod  zarządzania.