Agnieszka Gontarek

Prawnik, dyrektor Działu Rynku Kasowego (d. Dział Emitentów) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, odpowiedzialnego m.in. za proces dopuszczania i wprowadzania papierów wartościowych na wszystkie rynki GPW i nadzór sprawowany przez Giełdę nad emitentami zakresie wypełniania przez nich obowiązków informacyjnych oraz stosowanie zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na GPW. Członek Rady Nadzorczej BondSpot SA. Przewodnicząca komitetów konsultacyjnych GPW: ds. ładu korporacyjnego oraz ds. rynku papierów udziałowych, członek komitetu ds. rynku papierów dłużnych. W latach 1998–2007 pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Od 2004 r. do 2007 zastępca dyrektora Departamentu Informacji i Analiz w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2004–2007 członek grupy eksperckiej ds. dyrektywy Transparency w ramach CESR (obecnie ESMA) oraz grupy ds. dyrektywy w sprawie przejęć, uczestniczyła w pracach legislacyjnych w obszarze rynku kapitałowego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance.

 • Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz
  15% taniej
  Promocja
  KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII Ustawa Prawo o ofercie publicznej w warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jest podstawowym...
  Seria: Krótkie Komentarze Becka
  Rok wydania: 2014 | Wersja: Druk
  143,65 zł 169,00 zł
  KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII Ustawa Prawo o ofercie publicznej w warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jest podstawowym...