Agnieszka Jezierska-Markocka

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo i na kierunku administracja. Obecnie pracownik Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, wykładowca w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie i Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszcz, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu administracji publicznej. Autorka ponad 100 artykułów i mini komentarzy z zakresu prawa i administracji. Dziedziny i problematyka będące przedmiotem zainteresowania to administracja publiczna, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki służby cywilnej i samorządu terytorialnego oraz prawo administracyjne.