Agnieszka Jezierska-Markocka

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo i na kierunku administracja. Obecnie pracownik Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, wykładowca w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie i Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszcz, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu administracji publicznej. Autorka ponad 100 artykułów i mini komentarzy z zakresu prawa i administracji. Dziedziny i problematyka będące przedmiotem zainteresowania to administracja publiczna, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki służby cywilnej i samorządu terytorialnego oraz prawo administracyjne.

 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz
  Praktyczny komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uwzględniający najnowsze zmiany w ustawie wprowadzone ustawą z 11.8.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i...
  Seria: Ustawy w praktyce
  Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk
  169,00 zł
  Najniższa cena: 143,65 zł
  Praktyczny komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uwzględniający najnowsze zmiany w ustawie wprowadzone ustawą z 11.8.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i...