Agnieszka Konarska

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, były wieloletni pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwentka Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w praktycznym ujęciu problematyki: nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, urlopów wypoczynkowych, uprawnień rodzicielskich, czasu pracy oraz wynagrodzeń pracowników. Autorka publikacji z zakresu wykładni prawa pracy i wynagrodzeń.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.