dr Agnieszka Kowalska

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wykładowca prawa cywilnego i praw pacjenta, Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie, założycielka i opiekun Koła Naukowego Prawa Medycznego "Salus aegroti suprema lex esto", z którym w 2013 r. zrealizowała projekt edukacyjny "Pacjencie poznaj swoje prawa!" w ramach programu Młodzież w działaniu, akcja 1.2. Inicjatywy młodzieżowe.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.