Aleksandra Kosonowska

Associate w Crido Legal

Specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego związanych z bieżącą obsługą przedsiębiorstw oraz procesami reorganizacji. Koordynowała i zarządzała procesem wewnętrznej reorganizacji grupy spółek, których aktywa stanowią jedne z najbardziej prestiżowych centrów handlowych w Warszawie. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków publicznych dla przedsiębiorstw oraz kwestiami związanymi z kwalifikowalnością pozyskiwanych środków jako pomocy publicznej. Jest również współautorką książki pt. Finansowanie zwrotne rozwoju miast ze środków UE - Inicjatywa JESSICA, wydawnictwo C.H.Beck, 2012 r. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła z wyróżnieniem oraz Centrum Prawa Angielskiego i Unijnego prowadzonego przez University of Cambridge. Studiowała również na Università degli Studi di Napoli Federico II we Włoszech. W 2012 r. rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, aktualnie pisze prace doktorską z zakresu prawa handlowego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.