Alfred Ohanowicz

(1888-1984) pochodził z rodziny polskich Ormian. Urodził się w Lwowie i tam spędził młodość. W 1919 r. przeniósł się do Poznania, gdzie powierzono mu Katedrę Prawa Cywilnego. Był uczniem prof. W. Abrahama, O. Balcera i E. Tilla, odbył studia w Berlinie pod kierunkiem prof. J. Kohlera i T. Kippa. Działalność naukową łączył z praktyką prawniczą. Był dziekanem Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytety Poznańskiego, syndykiem i radcą generalnym Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego, członkiem Trybunału Kompetencyjnego oraz senatorem, a po wojnie m.in. redaktorem naczelnym Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego. Do najważniejszych jego prac należą monografie dotyczące ciężarów państwowych duchowieństwa (1911), współwłasności w prawie prywatnym austriackim (1916), przyrzeczenia publicznego (1920), niesłusznego wzbogacenia (1956) zbiegu norm w polskim prawie cywilnym (1963). Był też autorem wielu cennych komentarzy i glos. Na podręcznikach prof. A. Ohanowicza wychowało się wiele pokoleń prawników. Do grona jego uczniów należ m.in. profesorowie A. Agopszowicz, S. Buczkowski, J. Górski, W. Górski W. Ludwiczak, Z.K. Nowakowski, Z. Radwański, A. Stelmachowski.

 • Alfred Ohanowicz. Wybór prac
  12% taniej
  Promocja
  Prace wybitnego polskiego cywilisty prof. Alfreda Ohanowicza zachowują do dziś swą aktualność dzięki jego wnikliwym badaniom, ukazywaniu genezy instytucji i stosowaniu metody prawnoporównawczej, a...
  Seria: Księgi pamiątkowe
  Rok wydania: 2007 | Wersja: Druk
  148,72 zł 169,00 zł
  Prace wybitnego polskiego cywilisty prof. Alfreda Ohanowicza zachowują do dziś swą aktualność dzięki jego wnikliwym badaniom, ukazywaniu genezy instytucji i stosowaniu metody prawnoporównawczej, a...