PPA w st. spocz. dr Andrzej Kiełtyka

Doktor nauk prawnych, były Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Rzeszowie, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a także w Katedrze Prawa Politechniki Rzeszowskiej. Autor ponad 100 publikacji naukowych, głównie z zakresu procesu karnego, współautor m.in. komentarza do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa o prokuraturze, ustawy o świadku koronnym oraz Systemu Prawa Karnego Procesowego.