adw. dr Mariusz Olężałek

adw. dr Mariusz Olężałek

Adwokat, doktor nauk prawnych. Prodziekan kierunku Prawo (jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym) na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Specjalista z zakresu procesu karnego, prawa karnego materialnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia. Autor wielu publikacji z tych dziedzin, a także praw człowieka i organizacji oraz zasad funkcjonowania organów ochrony prawnej, jak również zawodów prawniczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do obrony i tajemnicy obrończej. Do chwili obecnej wystąpił osobiście przed sądem w kilkuset terminach rozpraw, a na uczelniach wyższych w okresie tylko ostatnich 5 lat poprowadził ponad 2 200 godzin zajęć w bezpośrednim kontakcie ze studentami z kilkudziesięciu dziedzin prawa, m.in. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (na którym obronił rozprawę doktorską przygotowaną w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego, w Zakładzie Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości) oraz na Polsko-Francuskich Studiach w zakresie Zarządzania typu MBA UŁ. Jest członkiem m.in. Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, działającego przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (zrzeszającego obecnie ponad 160 osób w Polsce). Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Łodzi.