adw. dr Mariusz Olężałek

adw. dr Mariusz Olężałek

Adwokat, doktor nauk prawnych, Dziekan Prawa i Administracji na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Prefekt Wydziału Prawa i Administracji, Prorektor ds. Kształcenia w latach 2018-2019. Specjalista z zakresu procesu karnego, prawa karnego materialnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia, a także praw człowieka i organizacji oraz zasad funkcjonowania organów ochrony prawnej, jak również zawodów prawniczych. Autor wielu publikacji naukowych – dla adwokatów, radców prawnych i aplikantów adwokackich oraz radcowskich, w tym również opracowań praktycznych. Laureat nagrody specjalnej w konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2018", organizowanego m.in. przez Dziennik Gazetę Prawną. Prowadzi zajęcia w ramach szkoleń dla aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi oraz Kancelarię Adwokacką w Łodzi.