prof. dr hab. Andrzej Koch

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na WPiA UAM w Poznaniu, długoletni kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Autor licznych opracowań naukowych z dziedziny prawa cywilnego i handlowego.