Andrzej Kubiak

Zastępca Dyrektora Biura Kontroli w Urzędzie m.st. Warszawy (od 2010 r.), prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, audytor wewnętrzny. Specjalista w zakresie kontroli i funkcjonowania administracji publicznej, w tym jednostek sektora samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami, organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej. W przeszłości wieloletni pracownik Najwyższej Izby Kontroli (od 2000 r. Departament Samorządu Terytorialnego oraz Departament Administracji Publicznej – ostatnio na stanowisku doradcy prawnego), pomysłodawca i autor wielu kontroli i informacji pokontrolnych z zakresu administracji publicznej, koordynator kontroli w jednostkach administracji publicznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego.