prof. dr hab. Andrzej Matan

Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.