dr hab. Andrzej Oklejak

Doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego UJ, specjalizujący się w tematyce dotyczącej zarówno środków zaskarżenia, jak i postępowania dowodowego w postępowaniu cywilnym, radca prawny. Autor kilku publikacji z wyżej wymienionej tematyki.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.