dr Andrzej Rataj

Przebieg edukacji prawniczej:

 • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - w latach 1998-2003,
 • studia doktoranckie w Europejskim Kolegium Doktoranckim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Ruprechta Karola w Heidelbergu i Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji - w latach 2004-2009 (praca doktorska złożona w 2010 roku, egzaminy doktorskie w 2011 roku, obrona pracy doktorskiej w 2011 roku).

Kariera zawodowa:

 • aplikacja notarialna w Izbie Notarialnej w Krakowie i Izbie Notarialnej w Poznaniu (2006-2008, egzamin notarialny 2009),
 • asesor notarialny w Izbie Notarialnej w Poznaniu (2009-2011),
 • notariusz w Poznaniu (od 2011 roku).

Zainteresowania badawcze:

 • prawo cywilne,
 • prawo spółek handlowych,
 • prawo o notariacie.

Ważniejsze publikacje:

 • „Duża nowelizacja Kodeksu spółek handlowych", Monitor Prawniczy Nr 3/2004 (dodatek specjalny, s. 1-32) - współautor,
 • „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" (redaktor R. L. Kwaśnicki), C.H.Beck, Warszawa 2005 - współautor,
 • „Prawo bankowe. Komentarz" (redaktor F. Zoll), Kraków 2005 - współautor,
 • „Zbiór orzeczeń sądowych do zajęć z prawa cywilnego. Część ogólna" (redaktor F. Zoll), Kraków 2006 - współautor,
 • „Orzecznictwo w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2009-2010. Zbiór praktycznych komentarzy" (redaktor R. L. Kwaśnicki, P. Letolc), C.H.Beck, Warszawa 2011 - współautor,
 • „Akty notarialne. Praktyczne komentarze. Orzecznictwo. Koszty" (redaktor A. J. Szereda), C.H.Beck, Warszawa 2017 - współautor,
 • „Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1-78d Prawa o notariacie" (redaktor A. Rataj. A. J. Szereda), C.H.Beck, Warszawa 2019 - współredaktor i współautor,
 • „Akty notarialne. Praktyczne komentarze. Orzecznictwo. Koszty" (redaktor A. J. Szereda), C.H.Beck, Warszawa 2019 - współautor.

Uczestnictwo w gremiach prawniczych:

 • Członek Rady Izby Notarialnej w Poznaniu (2013-2018),
 • Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu (2018),
 • Prezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu (od 2018 roku).