prof. dr hab. Andrzej Wąsek

Był profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sędzią Sądu Apelacyjnego, przewodniczącym Prezydenckiej Komisji do spraw Nowelizacji i Kodyfikacji Karnej.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.