Anna Jędruszczak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji. Ukończyła również aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Ceł, Izby Celnej w Warszawie i Ministerstwa Finansów. Wykładowca prawa celnego i dewizowego w szkole wyższej, współredaktor prowadzący publikacji „Obrót towarowy w Unii Europejskiej i Wspólnotowe Przepisy Celne”, autorka specjalistycznych artykułów i publikacji książkowych w zakresie podatku akcyzowego, cła i prawa administracyjnego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.