Anna Kocoń

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Doświadczenie zawodowe, które zdobyła w renomowanych firmach konsultingowych obejmuje m.in. badanie oraz przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, bieżące doradztwo finansowo-księgowe.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.