dr Anna Konieczna - Purchała

Zdobyła w Polsce wykształcenie jako prawniczka oraz lingwistka; ukończyła także studia na Uniwersytecie Oksfordzkim. Ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego. Obecnie prowadzi zajęcia dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych na studiach podyplomowych oraz kursach specjalistycznych. Odpowiada za program szkoleń w specjalistycznej firmie kształcącej tłumaczy tekstów prawniczych TexteM.


Anna Konieczna-Purchała, PhD graduated in law and applied linguistics in Poland. She also holds an MSc degree from the University of Oxford. She has extensive experience as a teacher of English for special purposes. At present, she teaches a variety of courses, working with lawyers, translators and interpreters and coaching them towards becoming sworn translators. She is in charge of the teaching curriculum at TexteM School for Translators