prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek

Jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej, byłym prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów. Prowadzi wykłady w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem SGH. Jest pracownikiem Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Autorka wielu publikacji, ekspertyz i analiz przede wszystkim z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, strategii finansowania przedsiębiorstw oraz analiz ekonomiczno-finansowych.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.