Anna Steudner

Master of German and Polish Law, magister prawa, Maître en Droit – studiowała prawo w Niemczech (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą), w Polsce (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) i we Francji (Université de Nice-Sophia Antipolis w Nicei).Master of German and Polish Law.


Magister des Rechts, Maître en Droit – hat Rechtswissenschaften in Deutschland (Europa-Universität Viadrina in Frankfurt Oder), Polen (Adam-Mickiewicz Universität in Poznań) und Frankreich (Université de Nice-Sophia Antipolis in Nizza) studiert.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.