Anna Wójcik

Badaczka w Instytucie Nauk Prawnych PAN; absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego; w latach 2016‒2019 w ramach międzynarodowego konsorcjum „Memory Laws in European and Comparative Perspectives" prowadziła badania nad zjawiskiem prowadzenia przez państwa polityki historycznej za pomocą instrumentów prawnych, analizując je z perspektywy krajowych i międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka.