prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Autorka licznych prac z dziedziny ekonomii integracji europejskiej. Specjalizuje się w problematyce handlu międzynarodowego, konkurencyjności przemysłowej i jednolitego rynku. Stypendystka Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, w latach 1993-1996 prowadziła na Wydziale Katedrę Jean Monneta w ramach programu Komisji Europejskiej. Obecnie kieruje Katedrą Ekonomiki Integracji Europejskiej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gańskiego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.