Arkadiusz Jówko

Zastępca Dyrektora Biura Kontroli w Urzędzie m.st. Warszawy (od 2008 r.), prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, audytor. Specjalista w zakresie kontroli i funkcjonowania administracji publicznej, w tym jednostek sektora samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie finansów publicznych, gospodarki komunalnej, zamówień publicznych, organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej. W przeszłości wieloletni pracownik Najwyższej Izby Kontroli (od 1999 r. Departament Samorządu, Departament Administracji Publicznej; ostatnio na stanowisku doradcy prawnego), pomysłodawca i autor wielu kontroli i informacji pokontrolnych z zakresu administracji publicznej, koordynator i wykonawca kontroli w jednostkach administracji publicznej oraz jednostkach samorządu terytorialnego. Obecnie w trakcie pisania doktoratu z zakresu kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego.

 • Gospodarka ściekowa w gminie. Nadzór, kontrola, sankcje + Płyta CD
  %
  Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków gmin, mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie gromadzenia i wywozu nieczystości płynnych. Zawiera wiele przykładów...
  Seria: Sektor publiczny w praktyce
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
  109,65 zł
  129,00 zł
  Najniższa cena: 103,20 zł
  Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków gmin, mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie gromadzenia i wywozu nieczystości płynnych. Zawiera wiele przykładów...