r.pr. Arkadiusz Talik

Radca prawny specjalizujący się w zakresie tematyki finansów publicznych oraz działalności jednostek sektora finansów publicznych, posiada doświadczenie zawodowe w zakresie dyscypliny finansów publicznych (Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji) oraz nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego (członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu). Doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, realizujący programy autorskie we współpracy z uczelniami profilującymi sferę programu edukacyjnego w zakresie prawa oraz ekonomii. Autor (lub współautor) publikacji naukowych i popularno-naukowych o zróżnicowanym charakterze dotyczących tematyki administracji i finansów publicznych (publikacje książkowe, artykuły tematyczne, opracowania problemowe, analiza wybranych zagadnień przedmiotowych, zbiory orzeczeń wraz z komentarzem, dokonywana na tle indywidualnych stanów faktycznych wykładania przepisów powszechnie obowiązujących), stale współpracuje z Wydawnictwem C.H.Beck jako specjalista z zakresu prawa finansowego, cywilnego oraz administracyjnego.