Arkadiusz Talik

Radca prawny specjalizujący się w zakresie tematyki finansów publicznych oraz działalności jednostek sektora finansów publicznych, posiada doświadczenie zawodowe w zakresie dyscypliny finansów publicznych (Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji) oraz nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego (członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu). Doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, realizujący programy autorskie we współpracy z uczelniami profilującymi sferę programu edukacyjnego w zakresie prawa oraz ekonomii. Autor (lub współautor) publikacji naukowych i popularno-naukowych o zróżnicowanym charakterze dotyczących tematyki administracji i finansów publicznych (publikacje książkowe, artykuły tematyczne, opracowania problemowe, analiza wybranych zagadnień przedmiotowych, zbiory orzeczeń wraz z komentarzem, dokonywana na tle indywidualnych stanów faktycznych wykładania przepisów powszechnie obowiązujących), stale współpracuje z Wydawnictwem C.H.Beck jako specjalista z zakresu prawa finansowego, cywilnego oraz administracyjnego.

 • Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego + płyta CD
  Książka „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego” została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania oraz rozliczania wszystkich najważniejszych form dotacji,...
  Seria: Sektor publiczny w praktyce
  Rok wydania: 2017 | Wersja: Druk
  179,55 zł 189,00 zł
  Książka „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego” została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania oraz rozliczania wszystkich najważniejszych form dotacji,...
 • Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy i zakres odpowiedzialności
  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponoszą nie tylko kierownicy jednostek, lecz także pracownicy, którym powierzono określone zadania. Książka odpowiada m.in. na...
  Seria: Sektor publiczny w praktyce
  Rok wydania: 2015 | Wersja: Druk
  122,55 zł 129,00 zł
  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponoszą nie tylko kierownicy jednostek, lecz także pracownicy, którym powierzono określone zadania. Książka odpowiada m.in. na...
 • Finansowanie sportu ze środków publicznych
  Jednostki samorządu terytorialnego, jak i organy administracji rządowej angażują się w coraz większy sposób w finansowanie działalności sportowej. Przykładowo wydatki na sport ogółem w latach...
  Seria: Sektor publiczny w praktyce
  Rok wydania: 2014 | Wersja: Druk
  141,55 zł 149,00 zł
  Jednostki samorządu terytorialnego, jak i organy administracji rządowej angażują się w coraz większy sposób w finansowanie działalności sportowej. Przykładowo wydatki na sport ogółem w latach...