dr Artur Gill

Dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.