Barbara Bakalarska

Ekonomista, biegły rewident, specjalista w zakresie rachunkowości budżetowej. Członek samorządu zawodowego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wieloletni członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, obecnie członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na audytorów wewnętrznych. Wieloletni wykładowca na kursach w zakresie rachunkowości i finansów publicznych. Autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.