Barbara Mrozowska-Nieradko

Doktorant Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w samorządzie od ponad 30 lat zajmując się zarządzaniem i organizacją pracy w urzędzie. Od 7 lat jest członkiem rady nadzorczej spółki z większościowym udziałem samorządu Gminy i Województwa. Autorka publikacji dotyczących nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.