Bartosz Kopik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik w Kancelarii Miller Canfield, aplikant adwokacki, specjalizuje się w dziedzinie prawa budowlanego, prawa cywilnego oraz prawa publicznego gospodarczego.


Graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, lawyer in the Law Firm of Miller Canfield, advocate trainee, specializing in construcion law, civil law and public economic law.